Voertuigen, banden en olie

Banden

Lees hier meer over de aanvaardingsplicht, het beheersorganisme Recytyre vzw en de opslag en inzameling van afvalbanden.

Aanvaardingsplicht
 

Sinds 1 juli 1999 geldt voor afvalbanden een aanvaardingsplicht. Hierdoor dragen de producenten/invoerders van banden de verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van banden in de afvalfase. Daarbij moeten zij de opgelegde inzamel- en recyclagedoelstellingen behalen. De producenten/invoerders kunnen aan hun aanvaardingsplicht voldoen:

  • collectief: door aan te sluiten bij Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden of
  • individueel: door een door de OVAM goedgekeurd individueel aanvaardingsplichtplan.

De aanvaardingsplicht geldt voor alle soorten rubber afvalbanden, uitgezonderd fiets- en rupsbanden. Ze geldt zowel voor de vervangmarkt als voor de markt van eerste montage. Eindverkopers van banden zijn verplicht de oude banden gratis in ontvangst te nemen van de klant als die nieuwe banden aankoopt (1 voor 1 principe). De klant mag dus gratis evenveel banden achterlaten als hij aankoopt. De banden moeten wel van dezelfde soort zijn. Eindverkopers zijn bijvoorbeeld niet verplicht om 2 oude vrachtwagenbanden te aanvaarden als de klant 2 nieuwe personenwagenbanden koopt.

De eindverkoper van banden brengt op een goed zichtbare plaats in het verkooppunt een informatieaffiche aan met de titel "Aanvaardingsplicht afvalbanden" en vermeldt op welke wijze hij voldoet aan de aanvaardingsplicht.
 

Beheersorganisme Recytyre vzw
 

Recytyre vzw, het beheersorganisme voor afvalbanden, neemt de aanvaardingsplicht over van de bij hen aangesloten invoerders/producenten. De eindverkopers van banden voor personenwagens, 4x4, lichte bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens, mobilhomes en caravans, motoren en scooters, vrachtwagens, landbouw-, wegenbouw- en industriële voertuigen of machines en vliegtuigen kunnen met hun afvalbanden gratis terecht bij het inzamelsysteem van Recytyre.

Indien er voldoende afvalbanden (minimaal 60 stuks) op de exploitatiezetel vrijkomen, worden die gratis opgehaald en vervolgens afgevoerd voor verwerking door één van de Recytyre-inzamelaars. Hiervoor moet het inzamelpunt bij Recytyre geregistreerd zijn als ophaalpunt. Zo niet kunnen de afvalbanden gratis afgegeven worden aan de leverancier van nieuwe banden of kan de eindverkoper met zijn afvalbanden terecht bij een gratis inzamelpunt voor professionals.

Om het Recytyte-systeem te financieren storten de invoerders/producenten een milieubijdrage per verkochte band in een fonds. Deze milieubijdrage wordt via de tussenhandelaar en eindverkoper doorgerekend aan de klant. Bij elke nieuwe band betaalt de klant dus een milieubijdrage, die afzonderlijk (per klant en per type) op de factuur wordt vermeld. Het gaat hier uitsluitend over nieuwe banden. Voor tweedehandsbanden of banden met een vernieuwd loopvlak mag geen milieubijdrage aangerekend worden.
 

Opslag en inzameling van afvalbanden
 

De opslag van afvalbanden gebeurt op een vloeistofdichte vloer met afwateringssysteem en/of in een container. Om te genieten van de gratis inzameling door een Recytyre-inzamelaar moeten de afvalbanden vrij van water en droog, zuiver en vrij van verf of andere chemicaliën zijn. De afvalbanden moeten ook van de velg ontdaan zijn.

Eindverkopers moeten voor de inzameling en verwerking van hun afvalbanden beroep doen op een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar[KD1] . Indien zij zich bij Recytyre registreren als ophaalpunt, kunnen ze beroep doen op gratis inzameling door een Recytyre-inzamelaar.

Het is verboden om oude banden met landbouwers of niet geregistreerde inzamelaars mee te geven of af te voeren naar niet vergunde inrichtingen. Vermits het hier gaat om een afvoer van afvalstoffen, wordt elke ophaling van oude banden verplicht geregistreerd in het afvalstoffenregister.

Team voertuigen