Studies en cijfers

Biomassa reststromen


H2 titel

Platte tekst. Schrijf hier je tekst paragraaftekst neer. Door tekst te selecteren kan je ook de opmaak wijzigen naar bold, cursief, opsomming, nummering, etc.

H3 titel


Platte tekst. Schrijf hier je tekst paragraaftekst neer. Door tekst te selecteren kan je ook de opmaak wijzigen naar boldcursief, opsomming, nummering, etc.
Afbeelding toevoegen aan je pagina
 • Door op het grijze vierkant hieronder dubbel te klikken kan je een afbeelding toevoegen uit de mediatheek.
 • Denk eraan je afbeelding steeds een passende, inhoudelijke naam te geven voor je ze in de mediatheek oplaadt.
 • vb.: "hoe-omgaan-met-asbest.jpeg" en niet "afbeelding-1-website.jpg'
 • Als je pagina klaar is om in te zenden ter publicatie mag je deze alert wegklikken
Responsive Image

H4 titel


Platte tekst. Schrijf hier je tekst paragraaftekst neer. Door tekst te selecteren kan je ook de opmaak wijzigen naar boldcursief, opsomming, nummering, etc.
Documenten aan je pagina toevoegen uit de mediatheek
- hieronder zie je het blokje 'web content tag'
- als je hierover gaat met je cursor, verschijnt er een blauwe balk met rechts drie puntjes.
- Door op die 3 puntjes te klikken kan je instellen welke documenten er getoond moeten worden
- meer info vind je in de ppt. handleiding voor redacteurs.
Er trad een fout op tijdens de verwerking van de sjabloon.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getArticleId [in template "20097#20123#177452" at line 14, column 75]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @liferay_journal["journal-article"] a... [in template "20097#20123#177452" at line 13, column 57]
----
1<div class="search-results"> 
2  <ul> 
3    <#if entries?has_content> 
4      <#list entries as curEntry> 
5        <#assign 
6          assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
7          journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() 
8          viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, assetRenderer, curEntry, !stringUtil.equals(assetLinkBehavior, "showFullContent")) 
9        /> 
10				<#if journalArticle?has_content> 
11					<li> 
12						<a href="${viewURL}"> 
13							<@liferay_journal["journal-article"] 
14								articleId=journalArticle.getArticleId() 
15								ddmTemplateKey="PUBLICATION TEMPLATE" 
16								groupId=journalArticle.getGroupId() 
17							/> 
18						</a> 
19					</li> 
20        </#if> 
21      </#list> 
22    </#if> 
23  </ul> 
24</div> 
Contactkaart toevoegen
 • Klik op het blauwe vakje hieronder
 • Rechts in de grijze balk verschijnt 'Toewijzing'
 • Onder 'toewijzijng' naast 'inhoud' klik je op het grijze plusje en voeg je de gewenste contactkaart toe
 • Als je geen specifiek team kan toevoegen voeg je de contactkaart op afdelingsniveau toe
 • Wanneer je pagina klaar is, mag je deze alert wegklikken voor je ze inzend ter publicatie