Bodemattest aanvragen

Aanvraag van de cofinanciering van bodemsanering

Vorderingsstaat cofinanciering, kostenraming en rekeningstaat

Digitale informatie opvragen (inzage dossier)

 • Gelieve dit formulier in te vullen wanneer u een dossier digitaal wenst te ontvangen of een afspraak wenst te maken om een dossier in te kijken.
   

Erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering

 • Modelformulier voor de aanvraag van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem,
  deeldomein bodemsanering (pdf)
   

Financiële verbintenissen

 • Verbintenis gewone procedure - na conform bodemsaneringsproject
 • Verbintenis versnelde overdracht - na conform beschrijvend bodemonderzoek
 • Bevoegdheidsverklaring notaris
   

Financiële zekerheden

 • Modeltekst bankwaarborg
 • Modeltekst verpande rekening
 • Modeltekst garantieverzekering
   

Slutiting van een risico-inrichting

 • Meldingsformulier sluiting van een risicoinrichting (voor melding toekomend bij OVAM vanaf 1 september 2020) (pdf)
 • Meldingsformulier sluiting van een risicoinrichting (voor melding toekomend bij OVAM vanaf 1 september 2020) (docx)
   

Verminderde mileuheffing

 • Aanvraag van het verlaagde tarief van de milieuheffing (pdf)
 • Aanvraag van het verlaagde tarief van de milieuheffing (odt)
 • Aanvraag van het verlaagde tarief van de milieuheffing (doc)
 

Versnelde overdracht

 • Aanvraagformulier versnelde overdracht (pdf)
 • Aanvraagformulier versnelde overdracht (Word)
 

Vrijstelling van saneringsplicht

 • Aanvraag vrijstelling saneringpslicht – exploitant of gebruiker:
  Formulier voor aanvraag vrijstelling saneringsplicht – exploitant of gebruiker (pdf)
  Formulier voor aanvraag vrijstelling saneringsplicht – exploitant of gebruiker (docx)
   
 • Aanvraag vrijstelling saneringpslicht – eigenaar
  Formulier voor aanvraag vrijstelling saneringsplicht – eigenaar (pdf)
  Formulier voor aanvraag vrijstelling saneringsplicht – eigenaar (docx)


Vrijstelling onderzoeksplicht

 • Formulier voor aanvraag vrijstelling onderzoeksplicht (pdf) 
 • Formulier voor aanvraag vrijstelling onderzoeksplicht (docx)