Afval in de bouw

Bouw- en sloopafval

Het wat en hoe over bouw- en sloopafval.


Wat is bouw- en sloopafval?

Bouw- en sloopafval bestaat uit (definitie VLAREMA): 

  • afvalstoffen die geproduceerd worden door bouwwerkzaamheden en afkomstig zijn van de aangewende bouwmaterialen;

  • of afvalstoffen die geproduceerd worden door sloop-, renovatie- en ontmantelingswerkzaamheden nadat alle losse elementen die geen deel uitmaken van de constructie, verwijderd zijn.

Wat is geen bouw- en sloopafval?

  • Verpakkingen van bouwmaterialen;

  • Resten van siliconen;

  • Verfblikken, verfborstels, verfresten … ;

  • Restafval (pmd, etensresten en ander met huishoudelijk afval vergelijkbaar afval);

  • Losse elementen die voorafgaand aan de eigenlijke sloop moeten verwijderd worden zoals meubels, tapijten …


Bouwmaterialen die zonder een mechanische behandeling opnieuw gebruikt kunnen worden in eenzelfde toepassing zijn geen afvalstoffen, bijvoorbeeld een gevelsteen die opnieuw als gevelsteen wordt ingezet.

Waaruit bestaat bouw- en sloopafval?

Bouw- en sloopafval bestaat voor het grootste gedeelte (90%) uit steenachtig materiaal: metselwerkpuin, betonpuin, mengpuin en asfaltpuin. Dat noemen we dan ook de puinfractie.
De andere, kleinere, fractie is niet-steenachtig en omvat een diviersiteit aan materialen, voorbeelden zijn o.a. hout, metaal, vlakglas, kunststof, minerale isolatie, gips gipskartonplatendakbitumen, cellenbeton ... 
Daarnaast zijn er ook gevaarlijke afvalstoffen (bijvoorbeeld asbest, teer, TL-lampen …)

Team bouw