Ondersteuning en tools

Bouwcatalogus veranderingsgericht bouwen

De Bouwcatalogus bevat concrete oplossingen op gebouwelementniveau met het oog op hergebruik van gebouwelementen en –materialen.


De catalogus vormt een praktijkgerichte leidraad met conrete oplossingen voor architect, opdrachtgever en aannemer. De voorbeelden kunnen producenten inspireren om hun ontwerp bij te sturen tot een optimaal aanpasbaar en demonteerbaar bouwsysteem.  

De oplossingen voorgesteld in de bouwcatalogus werden kwalitatief geëvalueerd op vlak van veranderingsgericht bouwen. De milieu-impact en de financiële impact van de oplossingen -ook belangrijke evaluatiecriteria- komen niet aan bod. De focus ligt op demonteerbaarheid en optimaal waardebehoud. 

De bouwcatalogus gaat uit van referentielevensduurdata om te bepalen hoe lang bepaalde materialen gemiddeld kunnen gebruikt worden. De effectieve levensduur kan echter veel verschillen. Hiervoor werd een afzonderlijk rapport opgemaakt.

De bouwcatalogus is gebaseerd op het doctoraat ‘Design, dimensioning and evaluation of demountable building elements’ van Mieke Vandenbroucke (VUB, 2016). 

Team bouw