Een circulaire economie, wat is dat?

Circulaire economie strategieën verminderen onze broeikasgasuitstoot


De klimaatuitdaging wordt vaak herleid tot een energieprobleem. Minder energie verbruiken en het vergroenen van de energie-opwekking (bijv. zon- en windenergie) zijn dan de oplossingen. Vandaag weten we dat de hoge energievraag voor een groot deel verscholen zit in de manier waarop we met materialen omspringen. Het kaderen van de klimaatproblematiek als een materialenproblematiek opent perspectieven voor  nieuwe oplossingen.

De OVAM onderzoekt reeds enkele jaren het verband tussen broeikasgasuitstoot en onze omgang met materialen. De ambitieuze klimaatdoelstellingen kunnen we maar halen als we ook slagen in een transitie naar een groene én circulaire economie. Daarom werd de circulaire transitie opgenomen als één van de transversale maatregelen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030.

Klimaatdoelstellingen dienen dus niet enkel in energiedoelstellingen vertaald te worden, maar ook in materiaalrichtlijnen. Deze materiaalrichtlijnen geven aan hoeveel materiaal een economie kan verbruiken om een duurzaam niveau te bereiken. Het VEKP 2021-2030 vermeldt als richtlijn dat de materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie tegen 2030 moet dalen met 30%.

Om de bijdrage van de circulaire economie aan het klimaatbeleid zichtbaar te maken, bracht de OVAM in 2018 informatie uit eigen en externe studies samen in een achtergrondrapport. De 7 belangrijkste boodschappen over circulaire economie en klimaat staan ook overzichtelijk samengevat in een korte brochure.

In 2021 volgde een tweede brochure die het verband tussen circulaire economie en klimaat verder onderbouwt met  bijkomende studies die de OVAM liet uitvoeren. Zo werden 10 nieuwe boodschappen over circulaire economie en klimaat geformuleerd. De focus ligt hierbij vooral op de manier waarop circulaire economie strategieën kunnen bijdragen aan reducties in broeikasgasemissies en materialengebruik in verschillende behoeftesystemen (voeding, consumptiegoederen, huisvesting en mobiliteit).

Beide brochures over circulaire economie en klimaat en het achtergrondrapport kunt u raadplegen op deze webpagina.

Team Onderzoek en Monitoring