Zwerfvuil aanpakken

Conceptnota Verpakkingen & zwerfvuil 2.0

De krijtlijnen uit voor een hernieuwd beleid inzake zwerfvuil en verpakkingen.


In 2018 tekende de Vlaamse Regering de krijtlijnen uit voor een hernieuwd beleid inzake zwerfvuil en verpakkingen. Dit werd officieel vastgelegd in de conceptnota verpakkingen en zwerfvuil 2.0. Na meer dan 20 jaar ervaring in inzameling en recyclage van verpakkingen was er nood aan het aanscherpen van de doelstellingen en het opentrekken van de scope richting circulaire economie.

Het ambitieuze plan heeft tot doel om op termijn voor alle verpakkingen een oplossing te bieden. Tegen 2025 moeten alle verpakkingen die op de markt komen herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn Zo werd de blauwe zak uitgebreid tot alle plastic verpakkingen. Dit moet mee zorgen voor een stijging van de recyclagegraad van huishoudelijke verpakkingen tot 95%. Voor drankverpakkingen werd een aparte doelstelling van 90% inzameling en recyclage ingevoerd. Verder wordt ook gewerkt richting een verdubbeling van de out-of-home inzameling van pmd. Het verpakkingsplan 2.0 zorgde onmiskenbaar voor een stroom aan nieuwe investeringen in sorteer- en recyclagebedrijven voor verpakkingsafval in Vlaanderen.

Maar het plan besteedt ook aandacht aan preventie. De gratis √©√©nmalige plastic tasjes voor groenten en fruit verdwijnen uit de winkels en worden vervangen door milieuverantwoorde  alternatieven. De Vlaamse overheid en de lokale besturen geven zelf het goede voorbeeld en zullen geen wegwerp cateringmateriaal zoals plastic bekers, borden en bestekken meer gebruiken, zowel in de eigen werking als bij evenementen die ze organiseren.