Laboratoria voor monstername en analyse

Digilab werking

De digitale tool om zelfanalyse op te laden door labo’s


Digilab is het Labo Loket - Analyseresultaten, conform VLAREMA artikel 2.3.1.3.
Sinds 1 oktober 2022 is het verplicht om zelfanalyses in het kader van grondstofverklaringen in te lezen in digilab, via xml voor de resultaten en pdf voor het monsternameverslag door een erkend labo. Hieronder vind je als functionele beschrijving een handleiding voor de labo's. De technische specificaties staan beschreven in het uitwisselingsformaat. 

Alle erkende labo’s kunnen hiervoor een login bekomen. 


Deze procedure zorgt ervoor dat enkel VLAREL-erkende laboratoria de monsternameverslag(en) en de analyseverslag(en) kunnen opladen. De grondstofproducent geeft de opdracht voor de zelfanalyse aan een erkend laboratorium, inclusief het nummer van de grondstofverklaring . Dit erkend laboratorium moet de opdracht via digilab starten binnen 3 werkdagen na de monstername van de grondstof. Het laboratorium (opdrachtnemer) sluit ook de opdracht af als alle analyseresultaten zijn opgeladen. Deze procedure maakt de data-uitwisseling minder fraudegevoelig. De wettelijke bepalingen staan omschreven in het MB dat je kan raadplegen bij de downloads. 

Vanaf 1.03.2022 is het verboden dat houders nog zelfanalyses aanleveren. Tussen 01.03.2022 en 01.10.2022 was er een andere procedure werkzaam voor labo's om zelfanalyse aan te leveren.. 

Indien u vragen heeft, kan u deze stellen via het contactformulier onderaan deze pagina. 

Digilab

Hebt u een vraag over deze toepassing? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid