Kenniswijzer educatie

Duurzaam met ruimte

De vrije ruimte wordt schaars, er verstandig mee omspringen is hoe langer hoe meer nodig.


Het aandeel bebouwde ruimte in Vlaanderen neemt jaar na jaar toe. Terwijl dat in 2000 nog 24,4 procent bedroeg, steeg dat aandeel in 2019 tot 28,5 procent (uit: Statistiek Vlaanderen). Dat is 3.877 km² van de totale oppervlakte van het Vlaams Gewest.
Daarmee zijn we voor ruimtebeslag koploper in Europa en, op enkele stadstaten na, zelfs van de wereld. In Vlaanderen is dubbel zo veel verhard als het Europese gemiddelde (14 procent).
Renovatie in plaats van nieuwbouw, belasting op leegstand, betonshift, ontharding, compacter wonen… Het zijn maar een paar termen die tonen dat er volop wordt gewerkt aan een beleid waarbij rekening gehouden wordt met het behoudt van de ruimte die er nog is.

Wilt u weten waar we staan met het Vlaamse beleid voor ruimtelijke ordening? Kijk dan hier voor de algemene informatie.
Het beleid ruim ruimtelijke ordening wordt praktisch uitgewerkt per gebied en per project.