Ondersteuning en tools

Ecoclusters: efficiënt materialen uitwisselen

Door meer samen te werken, kunnen bedrijven meer materialen in kringlopen houden. Zulke samenwerkingsprojecten noemt de OVAM ecoclusters.


Kringlopen sluiten

Bedrijven die meer samenwerken, kunnen meer materialen in kringlopen houden. Wat voor het ene bedrijf een afvalstroom is, kan een grondstof of energiebron zijn voor het andere. Zulke samenwerkingsprojecten met een focus op materiaalvalorisatie noemt de OVAM ecoclusters. Een ecocluster bestaat uit een groep naburige bedrijven die op verschillende niveaus kunnen samenwerken:

  1. afvalstromen collectief inzamelen en laten ophalen;

  2. nagaan hoe grondstoffen efficiënt ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld met ecodesignstrategieën;

  3. reststromen uitwisselen binnen een industriële symbiose.

Vragers en aanbieders van materiaalstromen kunnen elkaar vinden op het symbioseplatform. Bedrijven die een ecocluster willen vormen, kunnen samenwerken op bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen.

Vlaams Symbioseteam