Voertuigen

Erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen


Als u voldoet aan de technische en de administratieve vereisten voor de erkende centra en dit geattesteerd werd door een onafhankelijke keuringsinstelling, kunt u een aanvraag indienen bij de OVAM tot erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen. De aanvraag dient u in via het webloket voor centra depollutie afgedankte voertuigen.

 De erkenning blijft behouden voor onbepaalde duur als u:

  • de taken reglementair uitvoert,
  • steeds blijft voldoen aan de erkennings- en gebruiksvoorwaarden,
  • jaarlijks een positief keuringsrapport van een opvolgingskeuring door een onafhankelijke keuringsinstelling laat uitvoeren,
  • vijf jaar na het verlenen van de erkenning een positief keuringsrapport van een initiële keuring door een onafhankelijke keuringsinstelling laat uitvoeren.

Voldoet u hier niet aan dan kan de OVAM de procedure tot opheffing van de erkenning opstarten.

De erkenning wordt van rechtswege opgeheven als het erkend centrum de activiteiten stopzet of als de inrichting niet meer beschikt over een omgevings- of milieuvergunning voor de verwerking van afgedankte voertuigen.

Interessante links en contactgegevens:
 

Febelauto

Febelauto, beheersorganisme voor afgedankte voertuigen
02 778 64 62
info@febelauto.be
www.febelauto.be

Keuringsinstellingen

SGS Belgium nv
Industries & Environment
Noorderlaan 87
2030 Antwerpen
03 545 87 73
jeroen.vanacker@sgs.com
www.sgs.be

AIB Vinçotte Ecosafer

Jan Oielslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
02 674 57 11
evermaut@vincotte.be
www.vincotte.be

Team voertuigen