Ondersteuning en tools

EURAL handleiding en EURAL-wizard

Omdat een uniform gebruik van EURAL-codes in Vlaanderen van groot belang is, stelde de OVAM een handleiding op.


De Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) kent codes toe aan alle soorten afvalstoffen. De OVAM stelde een handleiding op om een uniform gebruik van de EURAL-codes in Vlaanderen te vergemakkelijken.


Tot welke EURAL-code behoort uw afvalstof?


Om te bepalen welke EURAL-code uw afvalstof heeft, beantwoordt u via de online webtool EURAL-wizard een aantal vragen:

Eural Wizard

VITO-studie

Onderzoeksinstituut VITO bestudeerde in opdracht van de OVAM de ecotoxiciteit van afval. Binnen de studie ‘Ecotoxiciteit van Afvalstoffen HP14’ genereerden de onderzoekers gepaarde gegevens voor:

  1. biologische effecten die afvalstoffen veroorzaken bij water- en bodemorganismen

  2. de totale concentraties van milieuschadelijke stoffen in deze afvalstoffen. 

Het doel is de gevaarclassificatie HP14 (ecotoxiciteit) op basis van biotesten wetenschappelijk te onderbouwen.