Ondersteuning en tools

EURAL handleiding en EURAL-wizard

Omdat een uniform gebruik van EURAL-codes in Vlaanderen van groot belang is, stelde de OVAM een handleiding op.


Tot welke EURAL-code behoort uw afvalstof?

De Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) kent codes toe aan alle soorten afvalstoffen. De OVAM stelde een handleiding op om een uniform gebruik van de EURAL-codes in Vlaanderen te vergemakkelijken. U kan bepalen welke EURAL-code uw afvalstof heeft via de onderstaande EURAL-wizard.

Vragen? 
Gebruik dit contactformulier. De telefoonnummers in de EURAL-wizard zijn niet actueel. De OVAM werkt momenteel aan een update.

Eural Wizard

VITO-studie

Onderzoeksinstituut VITO bestudeerde in opdracht van de OVAM de ecotoxiciteit van afval. Binnen de studie ‘Ecotoxiciteit van Afvalstoffen HP14’ genereerden de onderzoekers gepaarde gegevens voor:

  1. biologische effecten die afvalstoffen veroorzaken bij water- en bodemorganismen

  2. de totale concentraties van milieuschadelijke stoffen in deze afvalstoffen. 

Het doel is de gevaarclassificatie HP14 (ecotoxiciteit) op basis van biotesten wetenschappelijk te onderbouwen.

Team klantenbeheer