De verschillende vormen

Eénzijdige verbintenis

Naargelang het type overdrachtsprocedure verschilt de inhoud van de verbintenis. Hier vindt u een overzicht van de types éénzijdige verbintenis.


Types verbintenis

Wanneer?

Enkel bij overdracht van een verontreinigde risico-grond, vraagt de OVAM een verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg.

Naargelang het type overdrachtsprocedure verschilt de inhoud van de verbintenis. Gebruik het juiste type verbintenis bij de gekozen procedure.

  1. de gewone overdrachtsprocedure: men stelt een verbintenis (zie document bij 'Ook interessant voor u'  onderaan deze pagina) en financiële zekerheid na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject. Zowel de overdrager, de verwerver als een derde kunnen de verbintenis ondertekenen.
     
  2. de versnelde overdrachtsprocedure: men stelt verbintenis (zie document bij 'Ook interessant voor u' onderaan deze pagina) en financiële zekerheid al na de conformverklaring van het beschrijvend bodemonderzoek. Enkel de verwerver kan de verbintenis ondertekenen!
     
  3. overdracht via artikel 164 van het Bodemdecreet: in uitzonderlijke gevallen kan de minister beslissen om af te wijken van de overdrachtsprocedure. De OVAM verleent advies rond de verbintenis en financiële zekerheid. Bij dergelijke overdrachten maakt de OVAM de verbintenis en de modeltekst van de financiële zekerheid op. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure vindt u bij 'Ook interessant voor u' onderaan deze pagina.
     
  4. Bofas: dit fonds  werd opgericht ter ondersteuning van tankstations met een saneringsplicht. Wanneer men in aanmerking komt voor een tussenkomst van Bofas type stopzetting én men het terrein wilt overdragen, volstaat een 'verbintenis tot verderzetting van een beschrijvend bodemonderzoek en/of bodemsanering en eventuele nazorg'. De OVAM vraagt in dit geval geen financiële zekerheid voor de verontreiniging, eigen aan het tankstation. Reeds gestelde financiële zekerheden kunnen we vrijgeven.

Ook interessant voor u

Bodembeheer