Bodemsaneringsdeskundige

F-leach

Bepalen van de risico's op uitloging.


Uitloging

Verontreinigende stoffen in de bodem kunnen door regenwater worden uitgespoeld naar het grondwater. Nochtans staan de huidige bodemsaneringsnormen voor bodem en grondwater los van elkaar. Dit betekent dat voldoen aan de bodemsaneringsnorm voor de vaste fase niet noodzakelijk de bescherming van de grondwaterkwaliteit garandeert. Vooral bij bodems, met een geringe vastleggingscapaciteit of bij verontreiniging met mobiele contaminanten is de grondwaterkwaliteit onvoldoende beschermd.

Methodiek

Er is een stapsgewijze methodiek ontwikkeld waarmee de risico's op uitloging van contaminanten uit de onverzadigde zone worden gekwantificeerd. Aan de hand van deze methodiek wordt ook de evolutie van de bodemkwaliteit in de tijd beschreven. 

Daarnaast verspreiden verontreinigende stoffen in het grondwater zich verder en vormen ze zo een gevaar voor receptoren zoals oppervlaktewater, een grondwaterwinning, een woonzone. Een tweede luik van de methodiek omvat een bron-pad-receptor analyse waarmee de risico's voor de receptoren worden bepaald. De evolutie ter hoogte van de receptor in de tijd kan eveneens worden berekend.

Het rapport omvat 2 delen: Opstellen methodiek en handleiding uitloging. Daarnaast werd de methodiek ook uitgewerkt voor verontreinigingen met minerale olie.

Team Integraal Kwaliteitsbeheer