De verschillende vormen

Financiële zekerheid

U heeft de keuze tussen verschillende vormen van financiële zekerheid. Doorgaans wordt er voor een verpande rekening, een bankwaarborg of garantieverzekering gekozen.


Welke financiële zekerheden hanteert de OVAM?

U heeft de keuze tussen verschillende vormen van financiële zekerheid.

Doorgaans wordt er voor een verpande rekening, een bankwaarborg of garantieverzekering gekozen.

Verpande rekening

Dit is een overeenkomst tussen de partij die de financiële zekerheid stelt, de kredietinstelling (bijv. de bank) en de OVAM.
Via deze overeenkomst blokkeert en verpandt de kredietinstelling het geld op een rekening ten gunste van de OVAM. De kredietinstelling gebruikt daarvoor een overeengekomen modeltekst.

Bankwaarborg of garantieverzekering

Bij een bankwaarborg of garantieverzekering waarborgt de bank of verzekeringsinstelling een uitbetaling in geval de OVAM hierom verzoekt. Indien uw bank een geldsom op een geblokkeerde rekening vraagt als onderliggende waarborg kan een verpande rekening een betere keuze zijn.
Ook hier gebruikt de kredietinstelling of verzekeringsinstelling een modeltekst die overeengekomen werd met de OVAM. Deze modelteksten kunt u downloaden vanop deze pagina.

Overige

De OVAM kan ook een alternatieve financiële zekerheid aanvaarden zoals bijvoorbeeld een hypotheek of voor overheden een inschrijving in de begroting. Contacteer de OVAM als u een alternatieve financiële zekerheid wenst te stellen.
De OVAM aanvaardt deze types financiële zekerheid enkel wanneer men aantoont dat zij voldoende garanties bieden. Omwille van een dossierspecifieke beoordeling vraagt het meer tijd om een alternatieve financiële zekerheid te stellen.

Ook interessant voor u

Bodembeheer