Ondersteuning en tools

Gemeentelijke benchmarktool

De gemeentelijke benchmarktool laat lokale besturen toe hun afval-, materialen- en bodembeleid te benchmarken met andere gemeenten.

Ga naar de Gemeentelijke benchmarktool

Wat

De OVAM ontwikkelde een tool om de afval- en bodemcijfers van gemeenten te benchmarken. Ook het afval-, materialen- en bodembeleid kan onderling vergeleken worden. De tool bevat eveneens een prognosetool voor klimaateffecten van het lokaal afval- en materialenbeleid.
Deze actie kadert in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Voor wie

De benchmarktool is ontwikkeld en toegankelijk voor lokale besturen. Het biedt hen de mogelijkheid om op een eenvoudige en aantrekkelijke manier inzicht te verwerven in hun afval- en bodemresultaten. Ze vinden er inspiratie voor hun eigen beleid door hun cijfers en maatregelen te vergelijken met elke andere Vlaamse gemeente zoals hun buurgemeente(n), gemeente(n) binnen hun afvalintercommunale of Belfius-cluster, alsook met het Vlaamse gemiddelde.

Welke gegevens

Om de benchmark te voeden, zijn betrouwbare gegevens nodig. Wij gebruiken hiervoor de cijfers en gegevens die gemeenten jaarlijks rapporteren, hoofdzakelijk via de online enquête huishoudelijke afvalstoffen en de bijhorende online vragenlijst. In de toekomst zullen deze gegevens doorstromen vanuit MATIS. Daarnaast gebruiken we maximaal bestaande databronnen. De correctheid van de data in de benchmarktool hangt dus nauw samen met een correcte rapportering.

De gerapporteerde data wordt zo opnieuw aangeboden aan gemeenten, met de mogelijkheid om er mee aan de slag te gaan door te vergelijken met andere gemeenten. De benchmark is een werkinstrument. Via de “beleidsindicatoren” kan nagegaan worden welke beleidsmaatregelen die andere gemeenten inzetten opvallende verschillen kunnen verklaren.

De bodemindicatoren haalde de OVAM uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden en het grondeninformatieregister.

De benchmarktool bevat enkel openbare informatie. Op het einde van elk jaar worden de gegevens van het voorgaande jaar toegevoegd.

Toegang tot de toepassing

De OVAM beperkt de toegang tot de benchmarktool tot de lokale besturen: steden en gemeenten, intercommunales en VVSG/Interafval.
Toegang tot de benchmark verlooopt via het OVAM-gebruikersbeheer. Bestaande logins krijgen automatisch toegang. Contactpersonen uit de online enquête zonder login sturen we een mail om een login aan te maken. Nieuwe gebruikers krijgen toegang van de beheerder binnen hun organisatie.

Let er wel op de benchmarktool via Google Chrome te openen.  Enkel via deze browser loopt de tool foutloos.