Verminderen van (rest)afval

Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval

Het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de focus op het lokale niveau.


Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we bij de opmaak ook rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de focus op het lokale niveau.

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering het addendum op dit uitvoeringsplan goed. Het addendum, alsook het geactualiseerde uitvoeringsplan met de gewijzigde teksten en het verslag van de inspraak- en adviesreacties op de wijzigingen aan het uitvoeringsplan van 17 mei 2019 vindt u onder de publicaties.
 

Team Lokaal Materialenbeheer