Lokaal Materialenplan 2023 - 2030

Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval

Hier vindt u het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval uit 2016.

Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval 2016 - 2022 is niet langer van kracht
Onderstaand uitvoeringsplan is vervangen door het Lokaal Materialenplan (Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval) dat op 26 mei 2023 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we bij de opmaak ook rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de focus op het lokale niveau.

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering het addendum op dit uitvoeringsplan goed. Het addendum, alsook het geactualiseerde uitvoeringsplan met de gewijzigde teksten en het verslag van de inspraak- en adviesreacties op de wijzigingen aan het uitvoeringsplan van 17 mei 2019 vindt u onder de publicaties.
 

Team Lokaal Materialenbeheer