Waar te raadplegen?

Geoloket bodemdossierinformatie

Het geoloket toont waar in Vlaanderen meldingen en schadegevallen gerapporteerd zijn, bodemonderzoeken en saneringen plaatsvinden en -vonden.


Welke bodeminformatie wordt getoond in het geoloket bodemdossierinformatie?
Responsive Image

Het geoloket toont waar in Vlaanderen:

  • meldingen en schadegevallen gerapporteerd zijn;
  • bodemonderzoeken en saneringen plaats vinden en vonden.

Via het geoloket kunt u nagaan of dossierinformatie bij de OVAM gekend is voor een locatie.

Deze informatie betreft:

  • gepubliceerde sitebesluiten;
  • uitgevoerde oriënterende bodemonderzoeken;
  • uitgevoerde beschrijvende bodemonderzoeken;
  • opgestelde bodemsaneringsprojecten;
  • uitgevoerde eindevaluatieonderzoeken;
  • meldingen van bodemverontreiniging en schadegevallen;
  • uitgevoerde evaluatierapporten van schadegevallen.

Indien voor een opgegeven locatie bodemdossierinformatie gekend is, toont het geoloket het dossiergebied. De kleur van het dossiergebied geeft de fase in het onderzoeks- en saneringstraject weer. Per dossiergebied is een dossiernummer vermeld, waaronder alle gerelateerde bodeminformatie wordt verzameld. Via de informatieknop krijgt u een overzicht van het meest recente rapport per fase. Niet elke fase of elk rapport heeft betrekking op het gehele dossiergebied. Met deze referenties kan u bij de OVAM meer gedetailleerde informatie opvragen.
In deze handleiding leest u meer over de onderdelen van het geoloket bodemdossierinformatie.  

De informatie wordt standaard getoond op het Grootschalig Referentiebestand, de digitale topografische referentiekaart voor Vlaanderen.

Team ICT