Voertuigen, banden en olie

Handel en wandel van de schroothandel

Aan welke regelgeving moet uw schroothandel voldoen en wanneer spreken we over een afgedankt voertuig?


Afgedankte voertuigen

Schroothandels hebben vaak te maken met voertuigwrakken. Europa heeft een richtlijn uitgewerkt voor het behandelen van afgedankte voertuigen en de milieuschadelijke componenten die ze bevatten. De schroothandels in Vlaanderen moeten deze wetgeving ook volgen. 

Wat zijn afgedankte voertuigen en wat ermee gedaan?

Een voertuig is afgedankt als het zal worden gedemonteerd voor onderdelen of op een andere manier niet meer wordt gebruikt als voertuig of als het aan één van volgende criteria voldoet:

 • het is niet meer vergezeld van de boorddocumenten (geldige inschrijving en geldige keuring) en de houder kan de geldige boorddocumenten niet voorleggen binnen 1 maand;
 • het keuringsbewijs is meer dan twee jaar vervallen;
 • het voertuig is 6 jaar oud en nooit gekeurd;
 • het voertuig is total loss verklaard.

De houder moet zijn afgedankte voertuig inleveren bij een erkend centrum binnen volgende termijnen:

 • 2 maanden bij het ontbreken van de boorddocumenten;
 • 2 jaar na vervaldatum van het keuringsbewijs;
 • 2 jaar na de eerste datum tot verplichte keuring bij een nooit gekeurd voertuig;
 • 1 maand nadat het voertuig total loss verklaard is.

Als bewijs van inlevering krijgt de houder een certificaat van vernietiging.

Waaraan moet uw schroothandel voldoen?

Bij het ophalen en vervoeren van afgedankte voertuigen

Als u afgedankte voertuigen ophaalt, al dan niet samen met ander schrootafval, dan is een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar verplicht.

Als u afgedankte voertuigen ophaalt bij garages, andere bedrijven waar de voertuigen zijn afgedankt of particulieren, dan moet u vanaf de registratiedatum beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem. Ten laatste twee jaar na registratie moet het kwaliteitsborgingssysteem gekeurd worden, omdat deze afgedankte voertuigen gevaarlijke afvalstoffen zijn.

Elk transport is vergezeld van een identificatieformulier. Rijdt u met voertuigwrakken over de grens, neem dan vooraf contact op met de OVAM om de procedure voor voorafgaande goedkeuring te kennen. Opgehaalde afgedankte voertuigen levert u af bij een erkend centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen.

Bij het opslaan van afgedankte voertuigen

Afgedankte voertuigen die nog niet gedepollueerd, ontmanteld en vernietigd zijn door een erkend centrum voert u rechtstreeks af naar een erkend centrum of u verwijst de klant door naar een erkend centrum.

Als u afgedankte voertuigen die gedepollueerd, ontmanteld en vernietigd zijn door een erkend centrum op uw terrein wilt opslaan, dan is een omgevings- of milieuvergunning nodig. U moet deze voertuigwrakken opslaan op een vloeistofdichte vloer voorzien van een lekdicht afwateringssysteem met een koolwaterstofafscheider en een slibvangput. De koolwaterstofafscheider laat u ledigen en reinigen zo dikwijls als nodig. Daarvoor inspecteert u minstens 3-maandelijks de afscheider en houdt u een logboek van uw eigen inspecties bij.

U mag geen afgedankte voertuigen op elkaar of tussen schroot stapelen, tenzij u voor de stapeling toelating bekwam in de omgevings- of milieuvergunning. De afgedankte voertuigen die gedepollueerd, ontmanteld en vernietigd zijn door een erkend centrum voert u al dan niet samen met ander schrootafval af naar een shredderinstallatie. Van alle aan- en afgevoerde afgedankte voertuigen moet u het chassisnummer in het afvalstoffenregister bijhouden.

Bij het verwerken van afgedankte voertuigen

Wilt u afgedankte voertuigen ook zelf depollueren, ontmantelen, indrukken, pletten of op een andere manier verwerken, verkleinen of vernietigen, dan is zowel een omgevings- of milieuvergunning als een erkenning als centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen nodig.

Een erkend centrum moet alle afgedankte voertuigen vóór elke andere behandeling van volgende vloeistoffen en gevaarlijke onderdelen ontdoen en daarvoor over de geschikte apparatuur en infrastructuur beschikken:

• aircokoelmiddel;

• remvloeistof;

• motor-, transmissie- en aandrijfolie;

• olie uit de stuurinrichting en –bekrachtiging;

• olie uit het differentieel en verdeeldrijfwerk;

• hydraulische olie;

• brandstof;

• koelvloeistof;

• ruitensproeiervloeistof;

• motoroliefilter;

• gastank;

• loodstartbatterij;

• katalysator.

Voor het aftappen van de koelmiddelen voor de airconditioning moet u een opleiding volgen en een examen afleggen. Onderdelen die belangrijke hoeveelheden vloeistof bevatten, maar die moeilijk afgetapt kunnen worden, demonteert u voor het aftappen. Na het aftappen van de vloeistoffen brengt u aftappluggen aan om lekken van restvloeistof te vermijden. Dit gehele proces van het ontdoen van het afgedankte voertuig van vloeistoffen en gevaarlijke onderdelen, is het depollueren.

Volgende materialen en onderdelen demonteert u als deze bij de latere shredding niet zodanig worden gescheiden dat ze als materialen worden teruggewonnen:

 • glas;
 • banden;
 • grote kunststofonderdelen zoals bumpers, instrumentenbord en vloeistoftanks
 • metalen onderdelen die koper, aluminium en magnesium bevatten.

Herbruikbare onderdelen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Dit is het ontmantelen van het afgedankte voertuigen.

U slaat alle vloeistoffen en onderdelen gescheiden op in daarvoor geschikte recipiënten en u laat de afvalstoffen regelmatig ophalen door een daarvoor geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Na de depollutie en ontmanteling is het erkende centrum ook verantwoordelijk voor de vernietiging. Elk afgedankt voertuig moet zowel administratief als fysiek vernietigd worden. Administratieve vernietiging bestaat uit de vernietiging van de boorddocumenten, een berichtgeving aan de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) en de opmaak van een certificaat van vernietiging bestemd voor de laatste houder van het voertuig. Fysieke vernietiging is het indrukken van het dak, de voor- en achterkant, het volledig pletten of het rechtstreeks vermalen in een shredderinstallatie.

Het erkende centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van alle aangenomen afgedankte voertuigen en zorgt ervoor dat bij de depollutie, ontmanteling én shredding minimaal 95% van het gewicht van alle afgedankte voertuigen wordt hergebruikt, gerecycleerd en nuttig toegepast waarvan minimaal 85% hergebruik en recyclage.

 

Team voertuigen