Producten onder UPV

Herbruikbaar cateringmateriaal en evenementen

De OVAM werkt rond het verduurzamen van evenementen door in te zetten op herbruikbaar cateringmateriaal.


Wetgeving drankverpakkingen (2020) en voedselverpakkingen (2022)

Jaarlijks vinden zo’n 400 muziekfestivals plaats in Vlaanderen, goed voor meer dan 7 miljoen bezoekers. Daarnaast worden in elke gemeente jeugdevenementen, sportwedstrijden, braderieën of stadsfeesten, cultuur- en kerstmarkten en fuiven georganiseerd. Het groeiend fenomeen van publieke activiteiten en evenementen, brengt op positieve wijze veel mensen bij elkaar, maar zorgt voor steeds meer milieudruk.

De laatste studie rond eet-en drinkgerei op evenementen heeft opnieuw aangetoond dat herbruikbare beker beter zijn voor het milieu vanaf gemiddeld tien gebruikscycli. Naast een lagere milieu-impact, minder afval en propere terreinen, zorgt de wetgeving voor minder zwerfvuil in de omgeving van het event zelf. 

De Vlaamse overheden en lokale besturen bekleden een voorbeeldfunctie. Na de dranken, passen zij de wetgeving voor herbruikbare cateringmaterialen ook toe op bereide voedingsmiddelen.

Geldig voor wie? 

  • Evenementen, niet georganiseerd door de overheid (enkel drankverpakkingen)
  • Evenementen georganiseerd door de overheid
  • Eigen werking van de overheid

Definities 

  • Cateringmateriaal: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en nuttigen van bereide etenswaren, zoals wegwerpbakjes, –bordjes, en -bestek, met uitsluitsel van voorverpakte etenswaren zoals een chocoladereep, een zakje chips, een ijsje,…
  • Bereide voedingsmiddelen: voedingsmiddelen die ter plaatse worden klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd, geregenereerd of ontdooid. Eveneens voedingsmiddelen die daarmee vergelijkbaar zijn maar in een centrale locatie zijn bereid zoals broodjes, wraps, slaatjes,...

Wetgeving 

  • Art. 5.3.12.1 Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
  • Art. 5.3.12.2 Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.
  • Art. 5.3.12.3 De minister kan uitzonderingen voorzien op artikel 5.3.12.1 en 5.3.12.2 als het verbod in kwestie voor bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst.
(bron: het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen)

COVID-19 en herbruikbaar cateringmateriaal 

COVID-19 heeft geen invloed op het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal. De VLAREMA-bepalingen rond herbruikbaar cateringmateriaal blijven hetzelfde. Bij het hanteren van een correcte hygiëne is het risico op besmetting immers minimaal.

Studies herbruikbaar cateringmateriaal 

  • Update studie drink- en eetgerei op evenementen (BE;2020)
  • Studie drink- en eetgerei op evenementen (BE; 2017)