Duurzame consumptie

Herstel en levensduurverlenging

Waarom een toestel laten herstellen als u een nieuw kunt kopen? Is herstellen de betere keuze? We onderzochten het voor u.


Onderzocht: herstel is goedkoper dan vervanging

In opdracht van de Benelux Union onderzochten VITO en KU Leuven wat het goedkoopste scenario is: een toestel herstellen of vervangen? Ze deden dit voor 3 producten (een sledestofzuiger, een steelstofzuiger en een wasmachine) en voor 4 scenario’s (3 herstelscenario’s en 1 vervangscenario). In 2 herstelscenario’s neemt de consument een ‘bijkomende garantie’, wat inhoudt dat de garantie verlengd wordt mits een extra bedrag te betalen.

 

Drie herstel en een vervangscenario.png

 
De scenario’s die vergeleken werden voor de 3 producten. Bron: VITO, KU Leuven (2018)

Voor elk scenario werd de gemiddelde ‘Life Cycle Cost’ (LCC) gemodelleerd (uitgedrukt in €/jaar). In de life cycle cost van een toestel komen alle kosten samen: de aankoopprijs, de bijkomende garantie, de operationele kosten van onderhoud en hulpmiddelen, de herstelkosten, de afdankingskosten en de investeringskosten van een vervangtoestel. Voor een wasmachine is de LCC 36 euro per jaar als je het toestel vervangt zonder de defecten te laten herstellen. Voor een steelstofzuiger is de LCC 23 euro en voor een sledestofzuiger 22 euro per jaar.
Over de volledige levensduur van het toestel bekeken zijn alle drie de onderzochte herstelscenario’s goedkoper dan het vervangscenario. Deze bevinding geldt voor herstellingen bij de huidige generatie energiezuinige toestellen, tenzij de verwachte einde levensduur van de apparaten bereikt is. Voor wasmachines is dat rond de 12,5 jaar, voor stofzuigers varieert de levensduur tussen vijf en negen jaar.
Bijbetalen voor een langere garantieperiode bleek vaak niet erg nuttig. Bedrijven slagen er namelijk steeds beter in om het aandeel teruggestuurde producten tijdens de garantieperiode onder de drie procent te houden. In de eerste twee tot (uitgebreid) vier jaar zijn defecten dus weinig waarschijnlijk.

 

Herstel of vervang - Herstel is goedkoper.png

 
De kost van het herstellen versus het vervangen voor de 3 producten. Bron: VITO, KU Leuven (2018)

De onderzoekers vonden dat drie criteria essentieel zijn voor herstelbaarheid: informatievoorziening, productontwerp en hersteldiensten aangeboden door de fabrikant.

Bron: VITO, KU Leuven (2018), Repairability criteria for energy related products, Study in the BeNeLux context to evaluate the options to entend the product life time, Studie in opdracht van Benelux Union. Beschikbaar online: http://www.benelux.int/nl/publicaties/publicaties-overzicht/repairability-criteria-energy-related-products