Kenniswijzer educatie

Duurzame consumptie

Duurzaam consumeren is bewust consumeren: hoe minder afval, hoe beter.


Duurzame consumeren is bewust consumeren. Om duurzaam te kunnen consumeren zijn deze schakels en acties in de keten ook belangrijk :

  • Circulair en duurzaam ondernemen in productie, ontwerp, verkoop en dienstverlening
  • Producten en toestellen onderhouden en herstellen indien nodig
  • Gebruiken, delen en ruilen in plaats van hebben en bezitten

Als consument kunt u zelf uw aankoopgedrag bijsturen en verandering in gang zetten bij leveranciers en handelaren. De attitude en motivatie van de Vlamingen werden bevraagd in een onderzoek van 2017.