Duurzame consumptie

Hergebruik

Een gebruiksvoorwerp, toestel of product een tweede leven geven door het te schenken, te verkopen of zelf als tweedehands aan te kopen.


Hergebruik

Door hergebruik vermijdt u afval en stelt u de afvalfase uit.
Bij de aankoop van een tweedehandsproduct vermijdt u het gebruik van nieuwe grondstoffen en materialen.
Er bestaan tal van initiatieven – commercieel, non-profit of burgerinitiatieven – die tweedehandsgoederen verkopen. Deze dragen eveneens hun steentje bij in preventie van afval en tot levensduurverlenging van materialen en producten. Daartoe behoren bijvoorbeeld de garageverkopen, tweedehandsbeurzen en rommelmarkten. De mogelijkheden om online te kopen en verkopen onder particulieren stijgen en kennen een enorm succes.

De erkende kringloopcentra  zijn onze partners voor afvalpreventie, producthergebruik, duurzame consumptie én een sterk voorbeeld van lokale en sociale circulaire economie.

Kringloopcentra

De doelstellingen van de erkende kringloopcentra zijn:

  • de lokale inzameling van potentieel herbruikbare goederen
  • sorteren, controleren en opfrissen van deze goederen om ze verkoopsklaar te maken
  • lokale sociale tewerkstelling
  • producten verkopen aan lage prijzen voor kwetsbare groepen om koopkracht te verhogen en armoede te bestrijden.

Tips:

  • organiseer een inzamelactie op school in samenwerking met het kringloopcentrum in uw buurt
  • betrek andere organisaties en uw lokaal bestuur of afvalintercommunale
  • registreer, meet en evalueer
  • gratis ophaling op school!

Klimaat en consumptie

Inzetten op duurzame consumptie is een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Productie en gebruik van consumptiegoederen en het bijhorend transport belasten ons klimaat, milieu en planeet.  

De materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie (Raw Material Consumption; RMC) bedraagt volgens de Europese RME model 19 ton per inwoner (meest recent beschikbare gegevens voor 2015).

De materialenvoetafdruk van de Vlaamse huishoudens is voor 73% gelinkt aan voeding (incl. alcoholische dranken en catering), transport en huisvesting (incl. investering in woningbouw). Driekwart van de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse huishoudens is ook gekoppeld aan deze drie consumptiedomeinen. Consumptiegoederen (kleding en schoeisel, stoffering en huishoudelijke apparaten, diverse artikelen voor persoonlijk gebruik …) zijn verantwoordelijk voor 16% van de materialen- en 12% van de koolstofvoetafdruk.

Zie ook: de circulaire economie anders uitgelegd.

MOS Actiefiches - thema afval