Materialen hergebruiken

Kringloopcentra zorgen voor hergebruik

Door producten te hergebruiken verminderen we de afvalberg. De kringloopcentra zorgen voor de inzameling, de sortering en de verkoop van herbruikbare goederen. Daardoor gaan producten langer mee en belanden ze minder snel op de afvalberg.

De OVAM als beleidspartner voor de Vlaamse kringloopsector


De ondersteuning en oprichting van kringloopcentra begon in de jaren 90.
De structurering door de OVAM en inbedding in heel het Vlaamse Gewest werd verder uitgewerkt en bekrachtigd in het besluit van 2005.
De verschillende stappen, acties en succesfactoren vindt u in de aparte brochure onderaan deze pagina,  'Hoe een kringwinkel opstarten': een overzicht van meer dan 25 jaar hergebruik in Vlaanderen. Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de voormalige koepel van de kringloopcentra, Komosie (nu HERW!N) en is zowel beschikbaar in het Nederlands als in het Engels.

Sinds de start ondersteunt de OVAM actief de uitbouw van deze sector.

  • Erkenning en verankering:
    De erkende kringloopcentra zijn de unieke partners van de OVAM voor milieuverantwoord producthergebruik en preventie van afvalstoffen. De OVAM erkent voornamelijk milieu- en sociale economiebedrijven als kringloopcentrum. Bij de erkenning hoort een vooraf vastgelegd werkingsgebied. De voorwaarden zijn terug te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 2005, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2016. De werking en erkenning zijn ook verankerd in het Vlarema. De acties en doelstelling van de sector zijn vastgelegd in het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.
  • Subsidiëring:
    De erkende kringloopcentra krijgen jaarlijks werkingssubsidies van de OVAM, op basis van het inwonersaantal en de hoeveelheid (kilogram) verkochte producten in hun werkingsgebied.
  • Monitoring en overleg:
    De OVAM vraagt jaarlijks de individuele resultaten op van inzameling tot verkoop. De individuele resultaten worden gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd. De verkoop in kilogram, de winkelverkoop ligt aan de basis voor de subsidies hergebruik. De individuele resultaten worden verwerkt tot sectorresultaten en opvolging van de doelstelling. De data van de kringloopcentra worden door de OVAM gebruikt voor beleidswerk en monitoring maar vormen ook de basis van tal van onderzoeken en studies in verband met circulaire economie. Op aanvraag stellen we sectorresultaten over verschillende jaren ter beschikking. De evolutie en resultaten van de voorbije jaren vindt u in de oudere opvolgingsverslagen of sectorrapporten en de Downloads onderaan deze pagina..

Terug naar boven

Schenk uw herbruikbare goederen aan een erkend kringloopcentrum

Het kringloopcentrum actief in uw gemeente, haalt op afspraak gratis tweedehandsgoederen op. U kunt de goederen ook zelf brengen naar één van de winkels of centra in Vlaanderen of naar de meeste recyclageparken.
Sommige kleine winkels of brengpunten kunnen geen grote goederen aanvaarden om praktische redenen.

Wilt u goederen schenken? Ga dan bij uzelf na of u het zelf zou hergebruiken en/of tweedehands aankopen.
Een nette en goede staat is wel een voorwaarde om het te koop te kunnen aanbieden, ook aan lage prijzen.
De lijst van alle erkende centra, winkel- en brengpunten.

Alle door de OVAM erkende kringloopcentrum zijn officieel een kringloopcentrum met kringloopwinkels.
Een kringloopcentrum is gedefinieerd in het Vlarema en het erkenningsbesluit.

Kringloopcentra en winkels die lid zijn van de sectorfederatie HERW!N en de merknaam de Kringwinkel, vindt u ook op www.dekringwinkel.be. In Vlaanderen zijn er 2 federaties die de belangen van de maatwerkbedrijven behartigen: HERW!N en Groep Maatwerk. Het merendeel van de erkende centra is aangesloten bij HERW!N, andere worden vertegenwoordigd door Groep Maatwerk. 

Lees meer over kringloopcentra, winkels en andere tweedehands initiatieven.
Hieronder een overzicht van webadressen, waar u de meest recente informatie vindt over hun werking:

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Deze geografische kaart brengt alle kringloopcentra en hun verzorgingsgebieden mooi in beeld.
Terug naar boven

Responsive Image

Team Lokaal Materialenbeheer