Hergebruik van materialen

Kringloopcentra zorgen voor hergebruik

Door producten te hergebruiken verminderen we de afvalberg. De kringloopcentra zorgen voor de inzameling, de sortering en de verkoop van herbruikbare goederen. Daardoor gaan producten langer mee en belanden ze minder snel op de afvalberg.

Door producten te hergebruiken verminderen we de afvalberg. De kringloopcentra zorgen voor de inzameling, de sortering en de verkoop van herbruikbare goederen. Daardoor gaan producten langer mee en belanden ze minder snel op de afvalberg.

De OVAM als beleidspartner voor de Vlaamse kringloopsector

Sinds de start ondersteunt de OVAM actief de uitbouw van deze sector.

  • Erkenning en verankering:
    De erkende kringloopcentra zijn de unieke partners van de OVAM voor milieuverantwoord producthergebruik en preventie van afvalstoffen. De OVAM erkent voornamelijk milieu- en sociale economiebedrijven als kringloopcentrum. Bij de erkenning hoort een vooraf vastgelegd werkingsgebied. De voorwaarden zijn terug te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 2005, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2016. De werking en erkenning zijn ook verankerd in het Vlarema. De acties en doelstelling van de sector zijn vastgelegd in het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.
  • Subsidiëring:
    De erkende kringloopcentra krijgen jaarlijks werkingssubsidies van de OVAM, op basis van het inwonersaantal en de hoeveelheid (kilogram) verkochte producten in hun werkingsgebied.
  • Opvolging en overleg:
    De OVAM volgt de evolutie en werking van de kringloopsector op in overleg met de kringloopcentra en HERW!N. HERW!N is het collectief van sociale circulaire ondernemers (het vroegere SST + Komosie) waaronder de merknaam de Kringwinkel te vinden is en de meeste kringloopcentra lid van zijn. De jaarlijkse resultaten, evoluties en opvolging van de doelstelling kunt u terugvinden in het opvolgingsverslag of sectorrapport (zie Downloads onderaan deze pagina).

Het verhaal over de oprichting en ondersteuning van de kringloopcentra en de sector vindt u onderaan deze pagina, in de brochure 'Hoe een kringwinkel opstarten': een overzicht van meer dan twee decennia hergebruik in Vlaanderen. Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met Komosie en is zowel beschikbaar in het Nederlands als in het Engels.

Terug naar boven

Lokale besturen partner voor samenwerking en communicatie

De lokale besturen hebben een unieke samenwerking met het kringloopcentrum in hun werkingsgebied of stad/gemeente. Samen zorgen ze voor minder afval en levensduurverlenging van materialen en producten. De samenwerking is verankerd in het Vlarema, artikel 5.1.7.

Vanaf 2019 is er een nieuwe modelovereenkomst opgemaakt door Komosie en Interafval, in samenwerking met de OVAM. Dit model focust op de mogelijke vergoedingen voor de dienstverlening door de centra, de ondersteuning en communicatie. Komosie en Interafval ondersteunen hun leden bij de toepassing hiervan.
Een download van dit model kan u onderaan deze pagina terugvinden.

Terug naar boven

Bezorg uw herbruikbare goederen aan het kringloopcentrum

Het kringloopcentrum haalt gratis tweedehandsgoederen op in hun werkingsgebied. U kunt de goederen ook zelf brengen naar één van de winkels of centra in Vlaanderen of naar de meeste recyclageparken. Voorwaarde is dat het product nog in voldoende goede staat is om te hergebruiken en te verkopen. Extra inzamelkanalen van een aantal centra, is de huis-aan-huisinzameling van textiel en/of containers. Alle informatie over de kringloopcentra, zoals adressen van de winkels en gratis ophaling vindt u hier.

Terug naar boven

Lokale sociale tewerkstelling en goederenstroom

De meeste kringloopcentra zijn sociale werkplaatsen. Sociale tewerkstelling behoort tot de basisdoelstellingen van deze vzw's. De werking van de centra wordt voornamelijk uitgebouwd met werkkrachten uit de sociale economie. Dit zijn lokale arbeidskrachten uit kwetsbare groepen die moeilijk of geen werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Ze krijgen een job op maat en de kans om werkervaring op te doen. Intensieve begeleiding en opleiding moet hen voorbereiden om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

De medewerkers nemen goederen in ontvangst. Ze sorteren ze op producttype, kwaliteit en verkoopbaarheid. Ze maken ze winkelklaar en gaan aan de slag in de winkels. Wat niet verkoopbaar is, wordt gesorteerd voor recyclage.

Terug naar boven

Hergebruikscriteria voor huishoudelijke toestellen

Ook tweedehands elektrische en elektronische toestellen kunt u aanbieden in de erkende kringloopcentra. De binnengebrachte toestellen ondergaan testen en - indien nodig - een opknapbeurt en herstel voor verkoop. Sommige kringloopcentra hebben een volwaardig hergebruikscentrum waar zowel grote als kleine toestellen volledig gecontroleerd en getest worden op functioneren, kwaliteit en veiligheid voor milieu en gebruiker. Dit gebeurt door geschoold personeel, voornamelijk uit de doelgroep. Hiervoor volgen de kringloopcentra de hergebruikscriteria (A)EEA, opgesteld door de OVAM. De verkochte tweedehands gecontroleerde toestellen krijgen één jaar garantie.

Kapotte en niet herstelbare producten brengt u naar het recyclagepark of haalt de verkoper van toestellen gratis op bij de aankoop van een nieuw toestel.

Terug naar boven

Eerste keus in tweedehands

In een kringloopwinkel vindt u meubelen, huisraad, kleding en speelgoed maar ook boeken en elektrische en elektronische apparaten. Zo goed als nieuw of antiek, modern of ouderwets, kitsch of erg trendy... een paradijs voor verzamelaars en koopjesjagers. De prijzen zijn bewust democratisch en laag om de doelgroep toegang te geven tot diverse producten voor het huishouden en de vrije tijd. Het assortiment verandert voortdurend: dagelijks worden nieuwe producten aangeboden.

Door te geven en te kopen in de erkende kringloopcentra, draagt u bij aan hun doelstelling. De OVAM verwacht 7 kilogram producthergebruik per inwoner tegen 2022.

Terug naar boven