Materialen hergebruiken

Kringloopcentra zorgen voor hergebruik

Door producten te hergebruiken verminderen we de afvalberg. De kringloopcentra zorgen voor de inzameling, de sortering en de verkoop van herbruikbare goederen. Daardoor gaan producten langer mee en belanden ze minder snel op de afvalberg.

De OVAM als beleidspartner voor de Vlaamse kringloopsector


De ondersteuning en oprichting van kringloopcentra begon in de jaren 90.
De structurering door de OVAM en inbedding in heel het Vlaamse Gewest werd verder uitgewerkt en bekrachtigd in het besluit van 2005. Dit is het begin van de kringloopsector.
De verschillende stappen, acties en succesfactoren vindt u in de aparte brochure onderaan deze pagina,  'Hoe een kringwinkel opstarten': een overzicht van meer dan twee decennia hergebruik in Vlaanderen. Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met Komosie en is zowel beschikbaar in het Nederlands als in het Engels.

Sinds de start ondersteunt de OVAM actief de uitbouw van deze sector.

  • Erkenning en verankering:
    De erkende kringloopcentra zijn de unieke partners van de OVAM voor milieuverantwoord producthergebruik en preventie van afvalstoffen. De OVAM erkent voornamelijk milieu- en sociale economiebedrijven als kringloopcentrum. Bij de erkenning hoort een vooraf vastgelegd werkingsgebied. De voorwaarden zijn terug te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 2005, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2016. De werking en erkenning zijn ook verankerd in het Vlarema. De acties en doelstelling van de sector zijn vastgelegd in het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.
  • Subsidiëring:
    De erkende kringloopcentra krijgen jaarlijks werkingssubsidies van de OVAM, op basis van het inwonersaantal en de hoeveelheid (kilogram) verkochte producten in hun werkingsgebied.
  • Monitoring en overleg:
    De OVAM vraagt jaarlijks de individuele resultaten op van inzameling tot verkoop en maakt sectorresultaten en analyses voor beleid en onderzoek. De verkoop in kilogram, de winkelverkoop ligt aan de basis voor de subsidies hergebruik. De sectorresultaten en evoluties in de werking vindt u in het opvolgingsverslag of sectorrapporten en de Downloads onderaan deze pagina.

Terug naar boven

Schenk uw herbruikbare goederen aan een erkend kringloopcentrum

Het kringloopcentrum actief in uw gemeente, haalt op afspraak gratis tweedehandsgoederen op. U kunt de goederen ook zelf brengen naar één van de winkels of centra in Vlaanderen of naar de meeste recyclageparken.
Sommige kleine winkels of brengpunten kunnen geen grote goederen aanvaarden om praktische redenen.

Wilt u goederen schenken? Ga dan bij uzelf na of u het zelf zou hergebruiken en/of tweedehands aankopen.
Een nette en goede staat is wel een voorwaarde om het te koop te kunnen aanbieden, ook aan lage prijzen.
De lijst van alle erkende centra, winkel- en brengpunten.

Alle door de OVAM erkende kringloopcentrum zijn officieel een kringloopcentrum met kringloopwinkels.
Een kringloopcentrum is gedefinieerd in het Vlarema en het erkenningsbesluit.

Kringloopcentra en winkels die lid zijn van de sectorfederatie HERW!N en de merknaam de Kringwinkel, vindt u ook op www.dekringwinkel.be.
Kringloopcentra, winkels en andere tweedehands initiatieven vindt u ook bij allekringloopwinkels.nl. ​​​​​​
Hierbij een overzicht webadressen van alle centra waar u de meest recente informatie vindt over hun werking:

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Deze geografische kaart brengt alle kringloopcentra en hun verzorgingsgebieden mooi in beeld.
 

Lokaal hergebruik - lokale circulaire economie

De kringloopsector engageert zich om gemiddeld 7 kilogram hergebruik per inwoner te halen tegen eind 2022.
De nieuwe doelstelling tegen 2030 is 8 kilogram hergebruik per inwoner. Door kwaliteitsvolle goederen te schenken en te kopen, draagt u bij aan deze doelstelling en zorgt u dat kostbare en schaarse materialen en grondstoffen langer mee gaan en bij ons blijven.
Meer info over hun doelstelling en resultaten.

Terug naar boven

Responsive Image

Team Lokaal Materialenbeheer