Specifieke grondstofregelingen

Het Kwaliteitsborgingssysteem grondstoffen


Kwaliteitsborgingsysteem (KBS)

Voor grondstoffen waarvoor in de grondstofverklaring een kwaliteitsborgingsysteem (KBS) is opgelegd, is de kwaliteit en de conformiteit gegarandeerd. Voor bouwstoffen is dit KBS verder uitgewerkt in een eenheidsreglement (EHR) bouwstof. Een certificatie volgens dit EHR bouwstof kan de bouwheren en aannemers overtuigen om deze materialen te gebruiken. Daardoor stijgt de afzet van deze materialen en krijgen deze grondstoffen een hogere economische waarde. Een kwaliteitsborgingsysteem en het EHR bouwstof is dus dé hefboom naar een intenser gebruik van bouwstoffen.
Een kwaliteitsborgingssysteem (KBS) garandeert de milieu-hygiënische kwaliteit van de grondstoffen en ook dat de grondstoffen voldoen aan de voorwaarden vermeld in de grondstofverklaring (art. 2.5.1.1, §1 Vlarema - nog niet actief).
Het KBS is niet van toepassing op gerecycleerde granulaten (= gebroken puin). Deze vallen onder de certificatie van het eenheidsreglement (EHR) voor gerecycleerde granulaten. Granulaten die afkomstig zijn uit een vergunde inrichting, andere dan een puinbreker, vallen wel onder het KBS.
Het KBS wordt steeds opgelgd via de grondstofverklaring. Het kan opgelegd worden voor grondstoffen waarvan de milieukwaliteit variabel is en waarvoor er specifieke controles en garanties nodig zijn om de conformiteit met de opgelegde normen te verzekeren.
 

EHR bouwstof

Het “EHR bouwstof” bestaat uit een zelfcontrole en een externe controle door een certificatie-instelling en is gelijkwaardig aan het EHR voor gerecycleerde granulaten. Zo heeft de gebruiker dezelfde zekerheid over de milieu-hygiënische kwaliteit en de conformiteit met VLAREMA, ongeacht of het gerecycleerd granulaat of secundair granulaat (VLAREMA-bouwstof) betreft.
Dit “EHR bouwstof” moet nog door de minister worden goedgekeurd. De grondstofverklaringen waarvoor reeds een KBS is opgelegd zullen moeten aangepast worden aan dit EHR bouwstof als dit nodig blijkt.
Een grondstofverklaring en het bijhorende KBS “wordt alleen afgeleverd voor een specifiek materiaal dat wordt geproduceerd door een specifieke producent of dat voortkomt uit een specifiek productieproces, en waarvoor een specifieke toepassing wordt beoogd. (art. 2.2.6 Vlarema)”.
Wanneer u de afvalstoffen niet zelf als bouwstof (grondstof) op de markt wil brengen, moet deze als afvalstof afvoeren naar een daartoe vergunde inrichting voor de verwerking van afvalstoffen.
Afvoer van gewassen puin of gewassen gerecycleerde granulaten naar een puinbreker (onder certificatie van het EHR gerecycleerde granulaten) kan alleen als er een afleveringsbon is bijgevoegd die aantoont dat het puin voldoet aan de eisen van het VLAREMA artikel 2.3.2.1.

Team bouw