De Europese projectwerking

Circular Economy Office (CEO) project

Het CEO-project (2023-2026) heeft als hoofddoel circulaire strategieën op te schalen en daarmee de circulaire kantoorpraktijk mainstream te maken.


Het CEO-project richt zich specifiek op de circulaire kantoorinrichting. De inzichten en uitkomsten van dit project kunnen eenvoudig worden toegepast op meubilair in educatieve instellingen, medische faciliteiten en particuliere woningen. Hierdoor worden de duurzame praktijken en benaderingen die in het project worden ontwikkeld, breder ingezet en dragen ze bij aan een grotere duurzaamheid in verschillende sectoren.

Jaarlijks wordt in de EU maar liefst 10,5 miljoen ton meubilair weggegooid. Ondanks dat circulaire modellen gebaseerd op reparatie, herfabricage en hergebruik aan populariteit winnen, blijven ze nog steeds een nichemarkt. In 2021 bleek dat 23% van het nieuw geproduceerde kantoormeubilair niet recyclebaar is en dat 45% slechts gedeeltelijk recyclebaar is. Een andere uitdaging is dat door digitalisering, globalisering en de coronapandemie het werk flexibeler en hybride is geworden, met nieuwe werkprincipes in opkomst. Snel veranderende werkomstandigheden vragen om aanpasbaarheid en modulaire productontwerpen, zodat producten langer meegaan en we minder afval genereren. Het CEO-project tracht deze uitdagingen aan te pakken door innovatieve benaderingen te ontwikkelen en te implementeren die de levensduur van meubilair verlengen, afval verminderen en een circulaire economie bevorderen.