Europese en internationale werking

De Europese projectwerking


Om nieuwe ontwikkelingen en beleid vorm te geven, innovatie en onderzoek te stimuleren voor de transitie naar een circulaire economie, voor een efficiënter materialenbeheer en bodemzorg en –sanering, werkt de OVAM internationaal samen met onderzoekscentra, innovatieve bedrijven en overheden in het kader van haar Europese projectwerking. Meer info over de Europese en internationale OVAM werking vindt u ook op deze Engelstalige OVAM website.

Team internationaal beheer