Beleid en werking

Europese en internationale werking

De OVAM kan haar strategische doelstellingen niet alleen waarmaken. Circulaire waardeketens overstijgen immers de geografische grenzen. Ook rond het bodembeleid is internationale samenwerking een must.

De OVAM neemt daarbij Europees en internationaal een voortrekkersrol op. We willen mee de juridische en socio-economische voorwaarden creëren en onze expertise delen, zodat we impulsen kunnen geven aan duurzaam materialenbeheer, circulaire economie en gezonde bodems. In Vlaanderen evenals elders in de wereld. De Europese Green Deal vormt daarbij een belangrijke leidraad.
We doen dit op drie manieren:

  • via beleidsbeïnvloeding op Europese en internationale fora 

  • via Europees-internationale samenwerking 

  • Via de Europese projectwerking  

Team internationaal beheer