De Europese projectwerking

RegioGreenTex

Het project RegioGreenTex wil een circulair-economiemodel binnen het textielecosysteem in de hele EU mogelijk maken.

Regio's voor duurzaam textiel – als project RegioGreenTex - is een samenwerkingsinitiatief met een brede vertegenwoordiging van partners uit industrie en overheid, dat tot doel heeft de moeilijkheden in kaart te brengen en te verminderen die momenteel bestaan bij de implementatie van een circulair-economiemodel binnen het textielecosysteem in de hele EU.

RegioGreenTex zal tastbare oplossingen ondersteunen waarbij textielafval een waarde krijgt. Het project zal bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van banen in de textielsector van de EU, door de productie opnieuw naar Europa te verplaatsen en de textielwaardeketen van de EU sterker en veerkrachtiger te maken. Het zal bijdragen aan de Green Deal-doelstellingen van de EU om de koolstofvoetafdruk en het energie- en waterverbruik te verminderen.

Het project, dat wordt geleid door EURATEX, brengt 43 partners uit 11 Europese regio's samen, met 24 kleine en middelgrote ondernemingen die innovatieve oplossingen ontwikkelen om textielafval te recycleren. Samen bestrijken de KMO-bedrijven verschillende segmenten van de waardeketen van circulair textiel (sorteren, recycleren van materiaal tot vezels, verwijderen van verontreinigingen, verwerken van gerecyclede vezels tot nieuwe textielmaterialen) en bieden ze concrete oplossingen voor knelpunten in de waardeketen in de EU, maar benutten ze ook marktkansen. Het project zal ook de ontwikkeling van 5 regionale ReHubs bevorderen in enkele van de belangrijkste textielregio's in de EU.

RegioGreenTex wordt ondersteund door de Europese Commissie via het Interregional Innovation Investments Instrument - I3. Het I3-instrument maakt deel uit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is bedoeld om interregionale innovatieprojecten te ondersteunen in hun commercialiserings- en opschalingsfase door hen de middelen te geven om hun project op investeringsniveau te brengen. Dit instrument is gericht op het versterken van de economische cohesie in de EU door bedrijven te helpen samenwerken met innovatie-actoren in andere regio's.
Meer info: https://euratex.eu/projects-initiatives/regiogreentex/