De Europese projectwerking

RESANAT

In RESANAT (Interreg Vlaanderen-Nederland) werken Vlaanderen en Nederland samen om natuurgebaseerde bodemsaneringsmethoden te verbeteren en te promoten. Het project richt zich specifiek op met organische PAK's en andere olie-derivaten verontreinigde sites voor een natuurgebaseerde oplossing van de sanering.


Wat hebben we geleerd uit het project Resanat? 
Hier vindt u het eindrapport en de lessons learned.

Resanat

RESANAT, ofwel “restverontreiniging saneren met nature-based technieken” was een Vlaams-Nederlandse samenwerking om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen. In RESANAT werkten zeven kleine en grote bedrijven uit Nederland en Vlaanderen samen met kennisinstelling Deltares en de OVAM om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren.
Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn kostbaar en energie-intensief. RESANAT zette in op innovatie van duurzame saneringstechnieken, waarbij planten, micro-organismen, natuurlijke materialen, en wind- en zonne-energie werden ingezet om restverontreiniging te beheersen. Duizenden locaties in Vlaanderen en Nederland die nog met (rest)verontreiniging kampten, kunnen dankzij deze vernieuwende technieken op termijn opnieuw duurzaam inzetbaar worden.
 

Pilootprojecten

Het verbeteren van deze technieken gebeurde via drie pilootproeven. Twee van de drie pilootproeven vonden plaats op en in Vlaamse bodem: in de Lieve in Gent werd met behulp van matten op basis van organoklei de historische PAK verontreiniging aangepakt. Op de Carcoke-terreinen in Zeebrugge heeft het project een aantal gewassen geplant om te kijken hoe zij de teer, BTEX, cyanide ea te lijf gaan.
Het derde pilootproject in het Nederlandse ’s Gravenmoer vergaarde kennis over opschaling en de praktische toepassingsmogelijkheden van plaatsgebonden biostimulatie. Biostimulatie is het versnellen van biologische afbraak van verontreinigingen door toediening van micro-organismen aan de bodem. Door de methode verder te ontwikkelen kon deze worden ingezet om de nazorg van verontreinigingen op een milieutechnisch verantwoorde wijze te beëindigen.

U vindt hieronder en in de infografiek hiernaast meer info over de 3 pilootprojecten:
  1. De Lieve - Wondelgem
  2. Carcoke - Zeebrugge
  3. Voormalig Cebeco terrein - 's Gravenmoer
Responsive Image

Meettechnieken

Responsive Image
In het RESANAT-project werden een aantal innovatieve meettechnieken getest; Het HRSC onderzoek (High Resolution Site Characterisation) en het FLUX concept werden in de pilootproeven geëvalueerd. De gebruikte methodes en de vastgestelde randvoorwaarden worden beschreven in het eindrapport (hoofdstuk 2 en 6).

Met wie werkten we samen?

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

Projectsubsidie

Het project had een waarde van 2,2 miljoen euro waarvan ongeveer 50% gesubsidieerd werd door de Europese Unie. De OVAM heeft zich als projectverantwoordelijke toegespitst op de algemene coördinatie, communicatie, kennisdeling en het schrijven van codes van goede praktijk.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze onze nieuwsbrief.

Resanat congres 13 oktober 2022

Team Publieke Instellingen