De Europese projectwerking

RESANAT

In RESANAT (Interreg Vlaanderen-Nederland) werken Vlaanderen en Nederland samen om natuurgebaseerde bodemsaneringsmethoden te verbeteren en te promoten. Het project richt zich specifiek op met organische PAK's en andere olie-derivaten verontreinigde sites voor een natuurgebaseerde oplossing van de sanering.


Resanat

RESANAT, ofwel “restverontreiniging saneren met nature-based technieken” is een Vlaams-Nederlandse samenwerking om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen. In RESANAT werken zeven kleine en grote bedrijven uit Nederland en Vlaanderen samen met kennisinstelling Deltares en de OVAM om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren.
Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn kostbaar en energie-intensief. RESANAT zal inzetten op innovatie van duurzame saneringstechnieken, waarbij planten, micro-organismen, natuurlijke materialen, en wind- en zonne-energie worden ingezet om restverontreiniging te beheersen. Duizenden locaties in Vlaanderen en Nederland die nog met (rest)verontreiniging kampen, zouden dankzij deze vernieuwende technieken op termijn opnieuw duurzaam inzetbaar kunnen worden.

Pilootprojecten

Het verbeteren van deze technieken gebeurt via drie pilootproeven. Twee van de drie pilootproeven zullen plaatsvinden op en in Vlaamse bodem: in de Lieve in Gent wordt met behulp van matten op basis van organoklei de historische PAK verontreiniging aangepakt. Op de Carcoke-terreinen in Zeebrugge plant het project een aantal gewassen om te kijken hoe zij de teer, BTEX, cyanide ea te lijf gaan.
Het derde pilootproject in het Nederlandse ’s Gravenmoer vergaart kennis over opschaling en de praktische toepassingsmogelijkheden van plaatsgebonden biostimulatie. Biostimulatie is het versnellen van biologische afbraak van verontreinigingen door toediening van micro-organismen aan de bodem. Door de methode verder te ontwikkelen kan deze worden ingezet om de nazorg van verontreinigingen op een milieutechnisch verantwoorde wijze te beëindigen.

U vindt hieronder meer info over de 3 pilootprojecten:
  1. De Lieve - Wondelgem
  2. Carcoke - Zeebrugge
  3. Voormalig Cebeco terrein - 's Gravenmoer

Met wie werken we samen?

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

Projectsubsidie

Het project heeft een waarde van 2,2 miljoen euro waarvan ongeveer 50% gesubsidieerd wordt door de Europese Unie. De OVAM zal zich als projectverantwoordelijke toespitsen op de algemene coördinatie, communicatie, kennisdeling en het schrijven van codes van goede praktijk.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze onze nieuwsbrief.

Resanat congres 13 oktober 2022

Team Publieke Instellingen