RESANAT

CEBECO terrein - ‘s Gravenmoer

Voormalig CEBECO terrein te ‘s Gravenmoer

Op de locatie van het voormalige houtbewerkingsbedrijf ‘s Gravenmoer - ook wel CEBECO-terrein genoemd - stond vroeger een fabriek waar houten palen werden geïmpregneerd met creosoot, om houtrot tegen te gaan.

De bodem werd destijds gesaneerd door de bovenlaag af te graven en een leeflaag aan te brengen, waarop nadien een woonwijk werd gebouwd. Het is nu een privéterrein.

De sanering

De grondwaterverontreiniging met creosoot wordt al enkele jaren gesaneerd met een grote waterzuiveringsinstallatie. Die wordt aangedreven door duurzaam opgewekte energie (zon en wind).
Responsive Image

De  sanering wordt nu versneld via het Resanat proefproject met bio-stimulatie. Deze nieuwe techniek houdt in dat micro-organismen in de bodem de biologische afbraak versnellen. De omstandigheden in de bodem bepalen welke types bacteriën in welke hoeveelheden zullen worden gebruikt en op welke wijze ze worden ingebracht in de bodem.

Deze methode heeft diverse voordelen: Er wordt weinig afval geproduceerd, het is vrij goedkoop en er is minimale hinder voor de omwonenden.

De waterzuivering zal tijdens de loop van het project gewoon verder blijven werken. Het Resanat project is een aanvullen op de zuivering door middel van de ontwikkeling, toediening en opvolging van de bacterie-culturen.

De effectiviteit van dit proefproject wordt gemeten via de periodieke analyses van het grondwater. Deze analyses doen we voor, tijdens en na het toedienen van de bacteriën.

Een propere ondergrond en grondwater

Het uiteindelijke doel is de bodem en het grondwater volledig vrij van verontreiniging te maken. Op termijn kan de grondwaterzuivering dan fors verminderd of zelfs verwijderd worden.

Team Publieke Instellingen