De Europese projectwerking

KARMA

KARMA onderzoekt het potentieel van circulaire strategieën in de bouwsector.

Vlaanderen Circulair / OVAM is partner in dit Interreg Europe project KARMA dat tot doel heeft inzichten te verwerven en methoden en beleidsinstrumenten te ontwikkelen via uitwisselingen met regionale partners, waarbij specifiek gezocht wordt naar synergieën van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (als uitwerking van Europese engagementen en het Vlaams Energie- en Klimaatplan) enerzijds, en een groeiend potentieel van circulaire strategieën op het vlak van bouwen, produceren en consumeren anderzijds. 

Dit Europese project sluit ook aan bij onderzoek, Werkagenda's en beleidsdomeinen op Vlaams niveau, en in het bijzonder bij organisaties als VVSG, Agentschap Binnenlands Bestuur, VEKA, Departement Leefmilieu en VLAIO. In KARMA zal Vlaanderen Circulair aanpassingen aan het (lokale) klimaatbeleid verkennen en samen met relevante partijen nadenken over de formulering van bijkomende circulaire doelstellingen en maatregelen.

De focus ligt op het potentieel van een circulaire en klimaatrobuuste bebouwde omgeving. Via verschillende rondes van interregionale leermomenten, de implementatie van een communicatiestrategie, deelname aan proeftuinen en samenwerking in een Europese en Vlaamse context wil het project een duidelijk beeld krijgen van hoe Vlaanderen en lokale overheden kunnen werken aan de integratie van lokaal circulair en klimaatbeleid.