De Europese projectwerking

PARC

PARC is het nieuwe Europese partnerschap voor de risicobeoordeling van PFAS en andere hormoonverstorende stoffen, gestart in 2022.

PARC is het nieuwe Europese partnerschap voor de risicobeoordeling van PFAS en andere hormoonverstorende stoffen, gestart in 2022. Een tweehonderdtal nationale en Europese agentschappen voor gezondheid en veiligheid en onderzoeksorganisaties werken er samen om onderzoek te bevorderen, kennis te delen en de beoordeling van chemische risico’s te verbeteren. Zo dragen ze bij aan een gefundeerde EU-strategie voor duurzame chemische stoffen en helpen ze het pad naar zero pollution te effenen. Het partnerschap bouwt voort op het Europese programma over humane biomonitoring dat ten einde loopt, maar kijkt ook naar milieurisico’s. 
Meer info: https://www.eu-parc.eu/