Sorteren in uw gemeente of stad

Jaarlijkse indexering afvaltarieven

Vergeet niet uw retributiereglement voor afvalbeheer af te stemmen op de geïndexeerde tarieven.


Het lokaal bestuur bepaalt het bedrag van de bijdrage in de kosten van het beheer van huishoudelijk afval.
Drie vormen van tarieven zijn daarbij mogelijk:
  • de variabele invulling (retributies),
  • de forfaitaire afvalbelasting en
  • de algemene middelen van de lokale besturen.
Het bedrag dat de burger moet betalen, dient niet enkel om de kosten van inzameling en verwerking mee te betalen. Met een doordacht tarievenbeleid kan de burger ook gestimuleerd worden om minder restafval te produceren door extra preventie of sortering van afval.

Minimum- en maximumtarieven voor huisvuil en grofvuil

Om dit verder te stroomlijnen zijn in VLAREMA minima- en maximabedragen opgelegd voor de variabele invulling van de tarifering voor bepaalde afvalfracties. Elk jaar worden de minimum- en maximumtarieven voor huisvuil en grofvuil getoetst aan de evolutie van de gezondheidsindex.
Op basis van de evolutie van de gezondheidsindex van november van het voorgaande jaar ondergaan deze bedragen jaarlijks op 1 januari een indexering. Lokale besturen zijn verplicht om hun tarieven op deze geïndexeerde tarievenvork af te stemmen.

In 2023 zijn er een groot aantal tariefverhogingen ten opzichte van 2022. U kan het overzicht van de tarieven hieronder raadplegen.

Team Lokaal Materialenbeheer