Het asbestattest

Klacht over een asbestattest of een asbestinventarisatie

Responsive Image

Heeft u een klacht over een asbestattest of de inventarisatie, spreek dan eerst de asbestdeskundige aan die de inventarisatie heeft uitgevoerd. Ook wanneer u vragen heeft over de inhoud van uw asbestattest kan u bij deze asbestdeskundige terecht. Wanneer een gesprek met de asbestdeskundige geen oplossing biedt, kunt u dit doorgeven via dit klachtenformulier.


Waarvoor dient dit formulier? 


Met dit formulier kunt u een klacht indienen over:
  • de correctheid van een asbestattest
  • de manier waarop de inventarisatie voor een asbestattest werd uitgevoerd
  • een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie
Oplossen van louter contractuele of commerciële geschillen is geen bevoegdheid van de OVAM of de certificatie-instellingen die de klachten behandelen. Voor juridisch advies kunt u bijvoorbeeld terecht bij de wetswinkel of de Commissie Juridische Bijstand. 

Wie ontvangt dit formulier? 


De OVAM bezorgt uw klacht aan de certificatie-instelling die verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van de asbestdeskundige. 

Welke gegevens bezorgt u ons?

Om uw klacht aan de juiste certificatie-instelling te kunnen bezorgen en voor een vlotte behandeling van de klacht hebben we bepaalde gegevens nodig. Neem dus voldoende informatie op in dit formulier.

Om uw klacht over een asbestattest of een asbestinventarisatie door te geven, hebben we het uniek nummer van het asbestattest nodig. Dat nummer vindt u terug op het attest zelf. De eigenaar van een woning kan het attest digitaal raadplegen via de woningpas.
Heeft u dit nummer (nog) niet? Dan hebben we de gegevens nodig die toelaten om de juiste locatie te bepalen zoals het adres of perceelnummer, voor een appartement ook een busnummer.

Om een klacht over een asbestdeskundige door te geven, hebben we van het asbestdeskundige bedrijf de officiële bedrijfsnaam, het KBO-nummer of het nummer van het procescertificaat nodig.
Enkel een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie mag een asbestattest afleveren. Hiervoor moet de deskundige eerst het gebouw inspecteren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, dit is de asbestinventarisatie.

Wanneer ontvangt u een antwoord?  


U ontvangt binnen de 10 kalenderdagen informatie over het onderzoek dat de certificatie-instelling uitvoert.
Binnen de 30 kalenderdagen ontvangt u een antwoord of beslissing over de klacht. Deze termijn kan mits motivatie eenmalig met 30 kalenderdagen worden verlengd. U wordt hiervan op de hoogte gebracht voor het verstrijken van de oorspronkelijke termijn.

Waarvoor dient dit formulier niet?


U kunt hier niet terecht met vragen over veilig beheer of verwijderen van asbest. 
Daarvoor kunt u terecht op de website van de OVAM www.asbestinfo.be.

U kunt hier niet uw asbestattest raadplegen. 
De eigenaar van een woning of gebouw kan het attest digitaal raadplegen via de woningpas.

U kunt hier geen milieuklachten melden. 
Wanneer u een asbestincident wil melden, kunt u terecht bij de lokale milieudienst of bij de politie. Meer informatie vindt u hier: Een incident melden - OVAM

U kan hier ook niet terecht voor klachten over:
  •  asbestinventarissen die werden opgesteld door een deskundige die geen gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie is
  •  asbestinventarissen die niet werden opgesteld voor het asbestattest, vb. beheersinventaris voor FOD WASO, asbestinventaris in een sloopopvolgingsplan, …