Beleid en werking

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij de OVAM zetten we ons in voor een duurzame toekomst. Dat doen we niet alleen door onze kerntaken, zoals de sanering van verontreinigde sites en de transitie naar een circulaire economie, maar ook door intern maatschappelijk verantwoord te ondernemen.


Wat is MVO?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat een organisatie sociale, ethische en milieukwesties in haar activiteiten en kernstrategie integreert. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA en is structureel in onze werking verankerd. Onze visie op MVO is opgenomen in onze MVO-beleidsverklaring.

Duurzaam ondernemen

Responsive Image
Van 2017 tot 2023 nam de OVAM deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Dit is een initiatief van de werkgeversorganisatie VOKA dat bedrijven en andere organisaties stimuleert om hun werking te verduurzamen. De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s) van de Verenigde Naties vormen hiervoor het kader. Alle kandidaten worden elke drie jaar geaudit op het naleven van milieu-, welzijns- en HR-regelgeving. 

Daarnaast moet elke deelnemer jaarlijks een actieplan opmaken met minstens tien acties die een positieve impact hebben op de maatschappij (bv. Minder energie verbruiken, duurzame mobiliteit, minder afval,…). Die actieplannen worden jaarlijks door VOKA geëvalueerd. De OVAM is er elk jaar in geslaagd om het certificaat te behalen. Dankzij deze inzet kregen we in 2020 de titel ‘SDG Pioneer’, uitgereikt vanuit CIFAL Flanders, dat deel uitmaakt van het UNITAR-netwerk, het United Nations Institute for Training and Research.

MVO: een permanente inzet 

De voornaamste evolutie binnen de OVAM tijdens de deelname aan het VCDO is dat MVO meer structureel deel is gaan uitmaken van de organisatie. Sinds 2024 hebben we ervoor gekozen om de MVO-acties niet meer op te volgen vanuit het kader van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen, maar de acties in te schrijven in ons ondernemingsplan. Op die manier garanderen we regelmatige opvolging en zijn ook meerdere afdelingen en teams betrokken.

Vragen over werking OVAM