Ik produceer afval

MDO Aangifte en MDO Jaarverslag

De producenten, handelaars en verbruikers van delfstoffen en alternatieve grondstoffen krijgen vragen  over de productie, inzet, import, export, aankoop en verkoop van grondstoffen in het voorgaande jaar.


MDO : Waarover gaat het?


De MDO aangifte is enkel voor bedrijven die er een uitnodiging voor ontvangen. Die wordt om de drie jaar verstuurd per mail naar producenten van primaire delfstoffen (ontginners), producenten van alternatieve grondstoffen die ingezet kunnen worden ter vervanging van Vlaamse primaire delfstoffen, handelaren en verbruikers van primaire delfstoffen en alternatieve grondstoffen. Deze Vlaamse primaire delfstoffen zijn zand, grind, grindvervangende granulaten, leem en klei. De alternatieve grondstoffen zijn onder andere uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, gerecycleerde granulaten uit bouw- en sloopafval, assen, slakken, ovenklare glasscherven, gips van e-centrale, mijnsteen, papiervezel, slib van  natuursteen, straalgrit en steenwol. 

Relevante bedrijven worden per mail uitgenodigd om de aangifte in te vullen via een webtoepassing. Voor vragen kan men terecht bij helpdesk-mdo@milieuinfo.be

Naast de hoeveelheden wordt ook gevraagd naar de herkomst of bestemming van de grondstoffen. Voor de alternatieve grondstoffen wordt ook gevraagd in welke toepassing ze gebruikt worden en welke primaire delfstof ze vervangen. 

De verwerking van de aangifte gebeurt vertrouwelijk en anoniem.  De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden meegedeeld. Ze worden anoniem verwerkt voor statistische doeleinden. Alleen overzichtsfiches worden openbaar gemaakt en opgenomen in het MDO jaarverslag.

De resultaten worden gebruikt om het duurzaam delfstoffenbeleid en het duurzaam materialenbeheer objectief te onderbouwen. De resultaten geven uw bedrijf ook een optimaal inzicht in de primaire delfstoffen- en alternatieve grondstoffenmarkt. 
 

Het MDO Jaarverslag


De link naar het online MDO Jaarverslag 2018 vindt u op de website van Omgeving Vlaanderen. Het bundelt de resultaten van de laatste MDO aangifte.

Enkele cijfers uit het MDO Jaarverslag 2018:

In 2018 werden in totaal bijna 65 miljoen ton Vlaamse delfstoffen en alternatieven ingezet in Vlaanderen. 38 miljoen ton of 59% daarvan zijn alternatieven die niet ontgonnen zijn, maar uit afval gerecycleerd.

De belangrijkste alternatieve grondstof die ingezet werd in Vlaanderen is uitgegraven bodem (17,5 miljoen ton of 27% van de totale inzet van grondstoffen), gevolgd door gerecycleerde puingranulaten (17,3 miljoen ton) en slakken uit de metallurgie (1,4 miljoen ton). Andere materiaalstromen die ingezet worden ter vervanging van Vlaamse delfstoffen zijn onder andere assen van verbrandingsinstallaties en elektriciteitscentrales en ovenklare glasscherven.

De import van minerale grondstoffen in Vlaanderen is 12 keer hoger dan de export uit Vlaanderen. Deze import bestaat voor 98% uit primaire delfstoffen, voornamelijk grof zand en steenslag. Belangrijke herkomstlanden/regio’s zijn het Belgisch Continentaal Plat (het Belgisch deel van de Noordzee), Wallonië en Nederland.  

Bij de alternatieve grondstoffen is er zeer weinig import, maar wel een groot aandeel export van slakken uit de metallurgie (0,6 miljoen ton) en ovenklare glasscherven (0,5 miljoen ton). In Brussel wordt 0,2 miljoen ton van de Vlaamse gerecycleerde granulaten verbruikt.

De figuur hieronder geeft weer in welke mate primaire delfstoffen vervangen worden door alternatieve grondstoffen en hoeveel ervan geïmporteerd wordt voor verbruik in Vlaanderen.

Team Onderzoek en Monitoring