Ik produceer afval

Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV)


Het Integraal MilieuJaarverslag (IMJV) groepeert een aantal rapporteringen van bedrijven aan de verschillende Vlaamse milieuadministraties, en moet vóór 15 maart in het online IMJV-loket gerapporteerd worden.

De meldingsplicht voor afval- en grondstoffen is enkel van toepassing op wie door de OVAM geselecteerd wordt of wie een PRTR-bedrijf uitbaat. 

Lijst van geselecteerde bedrijven

De selectie van producenten van bedrijfsafvalstoffen en van grondstoffenproducenten en de lijst van afvalverwerkers die moeten rapporteren, worden ten laatste op 31 december op de OVAM- en IMJV-website gepubliceerd.

Onderstaande lijsten van geselecteerde bedrijven hebben betrekking op de gegevens over 2023 die in 2024 moeten gemeld worden in het IMJV:

Overlap IMJV – MATIS

Vestigingen die voor 15 maart 2024 al hun uitgaande materiaalstromen gemeld hebben in MATIS over het jaar 2023, moeten niet melden in het IMJV voor het deel Afval en het deel Grondstoffen. Dit is zo overeengekomen met de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.
Praktisch doet u dan het volgende in het IMJV loket:

  • Vestigingen die in het IMJV naast het deel Identificatie, enkel het deel Afval en/of het deel Grondstoffen moeten indienen, moeten geen IMJV indienen en dus niets doen in het IMJV loket.

  • Vestigingen die ook andere dan de hierboven genoemde delen moeten indienen, kunnen voor het deel Afval ‘Er was geen afval op dit adres’ selecteren. Voor het deel Grondstoffen kan de vestiging ‘Ik heb geen grondstoffen, zoals bepaald in VLAREMA, geproduceerd’ selecteren. Op deze manier kunnen vestigingen hun IMJV indienen.

Indien uw afvalinzamelaar vooraf afvalstoffen invulde in het deel Afval, moet u deze eerst verwijderen en vervolgens ‘Er was geen afval op dit adres’ selecteren.

Team IMJV