Duurzaam ondernemen

Milieuverantwoord Ondernemen

MVO streeft systematisch naar economische (Profit), sociale (People) en milieu (Planet) verbetering.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag (Bron: ISO 26000). MVO houdt in dat organisaties aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders.

Inspiratie voor educatie

MVO Vlaanderen.
Aan de slag: instrumenten.
Afvalpreventie en kringlopen sluiten.
CO2 Calculator.
Duurzaam evenementen organiseren.