Tips voor een duurzaam event

Mobiliteit

Wist u dat mobiliteit verantwoordelijk is voor meer dan 80% van de milieudruk van een evenement?

Naast het grote aandeel van bezoekers, hebben ook verplaatsingen van medewerkers, externe leveranciers, artiesten, evenals het transport van materialen en catering een grote impact. Neem gerichte maatregelen om de milieu-impact te verminderen.

Mobiliteitsplan

Check hoe bereikbaar jouw event is via de Mobiscore en pas onderstaande maatregelen toe: 
Meet de mobiliteitsimpact van uw event
 • bevraag uw publiek en partners over hun verplaatsingsafstand, de gekozen transportmodi en hun beweegredenen om voor een bepaald transportmiddel te kiezen;
 • vraag statistieken of bereken het aantal verkochte tickets van openbaar vervoer;
 • tel de wagens op de parking of bereken het aantal verkochte parkingtickets;
 • bereken en bevraag de CO2-uitstoot van artiesten.
Publiek
 • S.T.O.P-principe: pas de principes toe zoals hieronder uitgebreid omschreven;
 • vermijd onnodige verplaatsingen: stimuleer een verlengd verblijf, voor of na het evenement, om verkeersdrukte en vervuiling door files en milieuoverlast op piekmomenten te beperken. Bied lokale milieu- en budgetvriendelijke logies aan zoals een eigen camping. Ism lokale en provinciale diensten kan u bovendien de toeristische attractiviteit van de regio in de verf zetten en zo de lokale economie stimuleren;
 • VIP’s en artiesten: stimuleer VIP’s niet om met de wagen komen. Geef hen alle informatie rond bereikbaarheid met openbaar vervoer. Laat hen een parkeerticket vragen ipv het automatisch mee te sturen met de uitnodiging.
Externen (cateraars, toeleveranciers, technische bedrijven,...)
 • lokaal: kies voor regionale leveranciers en diensten om het aantal kilometers te beperken. Bovendien ondersteunt u de lokale economie;
 • ecologische mobiliteit: sensibiliseer externe bedrijven rond het vermijden van (half)lege vrachtwagens, zet hen aan om te kiezen voor de meest ecologische voertuigen en rijstijl. Beperk het aantal gratis parkeertickets, dit stimuleert milieuvriendelijke oplossingen zoals carpooling ipv individuele verplaatsingen per wagen;
 • aankoopstrategie: maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur zoals toiletten, overdekte hallen, keukens,… Denk aan de transportimpact bij aankopen. Kies voor lokaal en mogelijkheden tot het efficiënt laden van transportmodi.
Crew
 • transportmodi: voorzie (elektrische) (bak)fietsen of elektrische (golf)wagentjes voor verplaatsingen van medewerkers en voor vervoer van materiaal op en naar de eventsite. Zet in op elektrische of hybridewagens voor grotere afstanden of zware transporten;
 • eco driving: laat medewerkers die veel op de baan zijn een cursus ‘EcoDriving’ volgen. De besparing in verbruik en CO2 kan oplopen tot 10%. Gebruik elektrische wagentjes op het terrein of zorg voor fietsen voor de medewerkers.
Buren
 • verkeersvrije zones: beperk overlast van geparkeerde wagens door verkeersvrije zones in te richten. Verleen buren een toegangspasje om tijdens uw evenement te kunnen parkeren;
 • lokaal circulatieplan: denk aan sluipverkeer en overlast voor omwonenden bij het opstellen van een circulatieplan voor uw evenement;
 • communicatie: overleg met politie en buurtbewoners over het circulatieplan, verkeersvrije zones en extra druk op openbaar vervoer tijdens bepaalde uren zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden.
CO2-compensatie
Broeikasgasemissies die u niet kan vermijden, kan u in geldwaarde omzetten en investeren in een klimaatfonds of projecten die de broeikasgasemissies verminderen. Bijvoorbeeld investeren in vernatting van veen, aanplanting van bos, of isolatie van gebouwen.

Bereikbaarheid

 • bewegwijzering: van fiets- en wandelroutes naar het evenement. Gebruik hiervoor herbruikbare wegwijzers, die u na het evenement terug wegneemt en bijhoudt voor de volgende editie;
 • (interactieve) kaart: promoot wandel-, fiets-, bus-, en treinroutes om het evenement te bereiken via uw website, sociale media en indien beschikbaar uw event app.

S.T.O.P.-principe

Het S.T.O.P.-principe maakt u in chronologische volgorde wegwijs doorheen de principes van duurzame mobiliteit. Maak in stedelijke omgevingen zoveel mogelijk gebruik van S, T en O. Maak ze financieel aantrekkelijker en promoot ze:
Stappen
Kies een locatie die op wandelafstand van een treinstation of bushalte ligt.

Trappen 
 • fietsenstallingen: voorzie voldoende, beveiligde (verlichte) fietsenstallingen;
 • fiets-, of stepverhuur: stel fietsen ter beschikking via lokale vzw’s en bedrijven uit de reguliere of sociale economie. Veel Belgische stations bieden bluebikes te huur aan. In stedelijke context is er vaak ook een aanbod van steps;
 • fietstours: organiseer fietstours vanuit de grootste steden naar uw event. Leid fietsers langs mooie plaatsen en maak er een echte beleving van;
 • beloon fietsers: ga voor beloningen in natura: een gratis banden oppompbeurt, een wasbeurt, klein onderhoud of drankticket ism de kringwinkel of plaatselijke fietsvereniging. Vermijd nutteloze gadgets die (zwerf)afval creëren.
Openbaar vervoer
 • extra shuttle- of pendeldienst: voorzie extra verbindingen of haltes indien nodig ter aanvulling van het reguliere aanbod. Wees creatief: een samenwerking met de lokale golfclub voor elektrische golfkarretjes of met de plaatselijke verhuurders van go-carts voor vervoer van VIP’s. Laat u sponsoren door een aanbieder van elektrische wagens,…
 • beloon openbaar vervoergebruikers: ga voor beloningen in natura die de wagen ontmoedigen: korting op het openbaar vervoer, een combiticket (inkom + openbaar vervoer), een drankticket, een ‘fast lane ticket’ met recht op een snellere wachtrij, bied campingplaatsen dichter bij het event, een wedstrijd met kans op een backstage rondleiding,…
 • bezoekers uit het buitenland: organiseer fiets-, bus-, en treinreizen en promoot deze.
Privaat vervoer
 • carpooling: promoot of organiseer carpooling op uw website en sociale media. Beloon bezoekers die met meer dan 3 in de wagen zitten met een gratis parkingticket of parking dichter bij het event;
 • parking: maak gebruik van bestaande parkings in de omgeving en combineer dit met een (gratis) shuttledienst. Vraag parkeergeld om in duurzame of sociale initiatieven te investeren en communiceer hier ook over;
 • camping: verbied wagens op de camping. Voorzie parking op een voldoende grote afstand om te voorkomen dat bezoekers te veel meenemen.

Groen Event