Tips voor een duurzaam event

Mobiliteit

Wist u dat mobiliteit verantwoordelijk is voor meer dan 80% van de milieudruk van een evenement?

Niet alleen de bezoekers maar ook de verplaatsingen van medewerkers, externe leveranciers en artiesten en het transport van materialen en catering hebben een grote impact. Neem gerichte maatregelen om deze milieu-impact te verminderen.


Mobiliteitsplan

Meet de mobiliteitsimpact van uw evenement
 • Check hoe bereikbaar uw evenement is via de Mobiscore.
 • Bevraag uw publiek en partners over hun verplaatsingsafstand waarom ze voor een bepaald transportmiddel kozen.
 • Vraag statistieken of bereken het aantal verkochte tickets van openbaar vervoer.
 • Tel de wagens op de parking of bereken het aantal verkochte parkingtickets.
 • Bereken en bevraag de CO2-uitstoot van artiesten.
Vermijd onnodige verplaatsingen van uw publiek
 • Verwerk het S.T.O.P.-principe in uw mobiliteitsplan. (Zie ook verderop.)
 • Stimuleer een verlengd verblijf voor of na het evenement om verkeersdrukte en vervuiling door files en milieuoverlast op piekmomenten te beperken. Bied lokale milieu- en budgetvriendelijke logies aan zoals een eigen camping. Samen met lokale en provinciale diensten kunt u bovendien de toeristische attractiviteit van de regio in de verf zetten en zo de lokale economie stimuleren.
 • Vraag VIP’s -en zelfs artiesten-  niet om met de wagen komen. Geef hen alle informatie over de bereikbaarheid van uw evenement met openbaar vervoer. Laat hen een parkeerticket vragen in plaats van het automatisch mee te sturen met de uitnodiging.
Stimuleer ecologische mobiliteit bij uw cateraars, toeleveranciers, technische logistiek ...
 • Kies voor regionale leveranciers en diensten om het aantal kilometers te beperken. Bovendien ondersteunt u zo de lokale economie.
 • Sensibiliseer externe bedrijven om (half)lege vrachtwagens te vermijden, zet hen aan om te kiezen voor de meest ecologische voertuigen en rijstijl. Beperk het aantal gratis parkeertickets, dit stimuleert milieuvriendelijke oplossingen zoals carpooling in plaats van individuele verplaatsingen per wagen.
 • Gebruik als aankoopstrategie zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur zoals toiletten, overdekte hallen, keukens … Denk aan de transportimpact bij aankopen. 
Crew
 • Voorzie (elektrische) (bak)fietsen of elektrische (golf)wagentjes voor verplaatsingen van medewerkers en voor vervoer van materiaal op en naar de eventsite. Gebruik elektrische of hybridewagens voor grotere afstanden of zware transporten.
 • Laat medewerkers die veel op de baan zijn een cursus ‘eco-driving’ volgen. De besparing in verbruik en CO2 kan oplopen tot 10%.
Buren
 • Beperk overlast van geparkeerde wagens door verkeersvrije zones in te richten. Verleen buren een toegangspasje om tijdens uw evenement te kunnen parkeren.
 • Maak een lokaal circulatieplan op. Denk daarbij aan sluipverkeer en overlast voor omwonenden.
 • Overleg met politie en buurtbewoners over het circulatieplan en verkeersvrije zones. Communiceer dit plan op voorhand aan alle buurtbewoners. Informeer hen ook over extra druk op openbaar vervoer tijdens bepaalde uren zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden.
Compenseer uw CO2-emissie
Broeikasgasemissies die u niet kunt vermijden, kunt u in geldwaarde omzetten en investeren in een klimaatfonds of projecten die de broeikasgasemissies verminderen. Voorbeelden zijn: vernatting van veen, aanplanting van bos, of isolatie van gebouwen.

Bereikbaarheid

 • Voorzie bewegwijzering van fiets- en wandelroutes naar uw evenement. Gebruik hiervoor herbruikbare wegwijzers die u na het evenement terug wegneemt en bijhoudt voor de volgende editie.

 • Promoot wandel-, fiets-, bus-, en treinroutes om uw evenement te bereiken via uw website, sociale media en indien beschikbaar uw event app.


 

Hanteer en promoot het S.T.O.P.-principe

Het STOP-principe stelt prioriteiten wat betreft de keuze voor een vervoermiddel. Het principe zegt eerst en vooral STOP tegen de auto. Stappen krijgt de voorkeur, daarna Trappen (fietsen), vervolgens het Openbaar vervoer en tot slot pas Privévervoer (auto).

Stappen
Kies een locatie die op wandelafstand van een treinstation of bushalte ligt.

Trappen 
 • Fietsenstallingen: voorzie voldoende, beveiligde (verlichte) fietsenstallingen.
 • Fiets-, of stepverhuur: stel fietsen ter beschikking via lokale vzw’s en bedrijven uit de reguliere of sociale economie. Vele Belgische stations bieden bluebikes te huur aan. In stedelijke context is er vaak ook een aanbod van steps.
 • Fietstours: organiseer fietstours vanuit de grootste steden naar uw evenement. Leid fietsers langs mooie plaatsen en maak er een echte beleving van;
 • Beloon fietsers: ga voor beloningen in natura: een gratis banden oppompbeurt, een wasbeurt, klein onderhoud of drankticket in samenwerking met de kringwinkel of plaatselijke fietsvereniging. Vermijd nutteloze gadgets die (zwerf)afval creëren.
Openbaar vervoer
 • Extra shuttle- of pendeldienst: voorzie extra verbindingen of haltes indien nodig ter aanvulling van het reguliere aanbod. Wees creatief: een samenwerking met de lokale golfclub voor elektrische golfkarretjes of met de plaatselijke verhuurders van go-carts voor vervoer van VIP’s. Laat u sponsoren door een aanbieder van elektrische wagens.
 • Beloon openbaar vervoergebruikers: ga voor beloningen in natura die de wagen ontmoedigen: korting op het openbaar vervoer, een combiticket (inkom + openbaar vervoer), een drankticket, een ‘fast lane ticket’ met recht op een snellere wachtrij,  campingplaatsen dichter bij het event, een wedstrijd met kans op een backstage rondleiding …
 • Bezoekers uit het buitenland: organiseer fiets-, bus-, en treinreizen en promoot deze.
Privaat vervoer
 • Carpooling: promoot of organiseer carpooling op uw website en sociale media. Beloon bezoekers die met meer dan 3 in de wagen zitten met een gratis parkingticket of een parking dichter bij het evenementt.
 • Parking: maak gebruik van bestaande parkings in de omgeving en combineer dit met een (gratis) shuttledienst. Vraag parkeergeld om in duurzame of sociale initiatieven te investeren en communiceer hier ook over.
 • Camping: verbied wagens op de camping. Voorzie parking op een voldoende grote afstand om te voorkomen dat bezoekers te veel spullen meebrengen.

   

Groen Event