De verschillende stappen van het onderzoeks- en saneringstraject

Nazorg

Soms is er na de bodemsanering nog nazorg nodig als 'maatregelen van controle en zo nodig herstel om de mens of het milieu te blijven beschermen tegen de risico's van bodemverontreiniging na bodemsanering'.


Wat is nazorg?

Soms is er na de bodemsanering nog nazorg nodig. In het Bodemdecreet wordt nazorg beschouwd als 'maatregelen van controle en zo nodig herstel om de mens of het milieu te blijven beschermen tegen de risico's van bodemverontreiniging na bodemsanering'.
Dat kunnen maatregelen zijn in functie van de kwaliteit van de bodem of in functie van de instandhouding en goede werking van de saneringsinfrastructuur.  

Wie moet de nazorg uitvoeren?

De bodemsaneringsdeskundige van type 2 volgt de nazorg op in opdracht van de opdrachtgever. 

Wanneer is nazorg nodig? 

De OVAM bepaalt of er nazorg nodig is. De nazorgmaatregelen en de termijn worden in de eindverklaring opgenomen. 

Hoe?

Team klantenbeheer - bodem