De OVAM heeft verschillende tools ontwikkeld om de totale milieu-impact, ook die in de voorketen, in kaart of in rekening te brengen.

  • Met het Vlaamse milieu input-outputmodel kan u de milieu-impacten van Vlaamse productiesectoren en de Vlaamse consumptie berekenen 
  • Met de Ecolizer kan u de milieu-impact van uw producten kennen en aanpakken
  • Met TOTEM kan u de impact van gebouwelementen en bouwmaterialen op het leefmilieu en het klimaat becijferen en verminderen
  • Met het rekenmodel Voorraadbeheer Metalen kan u nagaan hoe groot de voorraad van een metaal is en wat de vraag naar het metaal door de Vlaamse economie en huishoudens.  Het modelleert verschillende toekomstscenario's

Ruwe grondstoffen, materialen en producten zijn onmisbaar om onze economie draaiende te houden. Ontginningen en de daaropvolgende productie- en consumptieprocessen zorgen echter voor heel wat milieu-impact. Deze milieu-impact situeert zich niet alleen in Vlaanderen zelf maar ook daarbuiten: de Vlaamse economie is immers sterk afhankelijk van import van ruwe grondstoffen, materialen en (half)afgewerkte producten.