Ga terug

Bouwt u mee aan een toonaangevende recyclagehub in Vlaanderen?

Nieuwsbericht · Oct 21, 2021 11:57:00 AM
Industrieel afval sorteren op lopende band

Ondernemingen die investeren in innovatieve recyclagetechnieken om de materialenkringloop te sluiten, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. De OVAM lanceert hiervoor twee calls. De eerste call loopt van 25 oktober tot en met 10 december. Het doel is om zo Vlaanderen versneld om te bouwen tot een belangrijke recyclagehub.

De steun is gericht op recyclageprojecten die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen. De ambitie hierbij is om een substantiële milieuwinst te creëren in verhouding tot de verleende ondersteuning. Het kan gaan om milieuwinst in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop (zoals asbestvernietiging) of opnieuw aangewende hoeveelheden recyclaten. Het doel is om zo Vlaanderen in een versneld tempo om te bouwen tot een belangrijke recyclagehub en mee te helpen aan de realisatie van een circulaire economie.

Het steunmechanisme wordt gefinancierd met middelen die afkomstig zijn uit de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) van de Europese Unie en werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op vrijdag 3 september 2021.

Lancering eerste call op 25 oktober

In totaal komt er vanuit de relancemiddelen 30 miljoen euro ter beschikking voor de financiering van deze steun. De OVAM lanceert hiervoor twee calls. De eerste call loopt van 25 oktober tot en met 10 december (17 uur). Inschrijven kan via de website Aanvraagdossier - OVAM. De volgende call is voorzien voor medio 2022.

Na het sluiten van de call beoordeelt een jury de steunvragen op basis van diverse criteria. De jury legt finaal een rangschikking van te steunen projecten voor aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en zij beslist dan definitief over de toekenning van de steun.

De toegekende steun bedraagt maximaal 35 % van de meerkost van de innovatieve recyclagetechnologie vs. een klassieke technologie, met een maximum steunbedrag van 3 miljoen euro. De milieu-investering moet minimaal 500 000 euro bedragen.

Diverse opportuniteiten

Er zijn verschillende opportuniteiten om in te zetten op meer recyclage in Vlaanderen. Dat toonde eerder een verkennende marktanalyse aan: de verwerking van asbestafval (in het bijzonder asbestcement), recyclage van kunststoffen, luiers, textiel, matrassen... . Deze opsomming is echter te beschouwen als niet-limitatief. Elk initiatief dat Vlaanderen op weg zet om een toonaangevende recyclagehub binnen Europa te worden, komt potentieel in aanmerking voor ondersteuning.

Meer info

Meer informatie en inschrijven op ovam.vlaanderen.be/vlaanderen-als-recyclagehub.


 

Lees hier het volledige persbericht

Woordvoerder

Jan Verheyen

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140