Ondersteuning en premies

Vlaanderen als recyclagehub

Het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' streeft ernaar om versneld de omslag te maken naar een maximale circulaire economie. De Vlaamse Regering hechtte daarom op vrijdag 3 september 2021 haar definitieve goedkeuring aan een nieuw steunmechanisme voor ondernemingen die willen investeren in innovatieve recyclagetechnologieën om materiaalkringlopen te sluiten. Dit steunmechanisme wordt gefinancierd met middelen die afkomstig zijn uit de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) van de Europese Unie. In totaal zal er vanuit deze relancemiddelen 30 miljoen euro ter beschikking komen voor de financiering van deze steun. 
 

De OVAM lanceert hiervoor twee calls. De steun richt zich op alle ondernemingen die substantiële investeringen (minstens 500 000 euro) willen doen in recyclagetechnieken die de stand der techniek overtreffen. De toegekende steun bedraagt maximaal 35 % van de meerkost van de innovatieve technologie ten opzichte van een conventionele recyclagetechnologie, met een maximum steunbedrag van 3 miljoen euro. ​​​​​​​
 

Vragen? Mail naar recyclagehub@ovam.be.

​​​​​​​ ​​​​​​​
 

 

Recyclagehub

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
recyclagehub@ovam.be