Vlaanderen als recyclagehub

Tweede call - de resultaten

Eind mei 2022 lanceerde de OVAM een tweede en laatste call. Een jury beoordeelde alle steunaanvragen op basis van diverse criteria en legde een rangschikking voor aan de Vlaamse regering. Die besliste op 25 november 2022 definitief over de toekenning van de steun.

In totaal werden er zeventien projecten ingediend. Dertien kwamen in aanmerking voor financiële steun, waarvan er acht werden geselecteerd voor een subsidie van in totaal vijftien miljoen euro. De geselecteerde projecten tonen aan dat er in Vlaanderen diverse opportuniteiten zijn om in te zetten op recyclage.
1)  Als eerste ter wereld ontwikkelde Gluecom een proces om gelatineafval/recyclaat op kleine schaal te recycleren tot dierlijke lijm – zonder kwaliteitsverlies. Nu zal het dit proces opschalen en de volledige productie overschakelen op recyclaten. Gluecom hoopt 100 % van het Vlaamse farmaceutische gelatineafval te verwerken tot 8000 ton lijm per jaar.

2)  Soprema maakt bitumineuze membranen voor de bouwsector. Gezien de belangrijke renovatiegolf die sinds enkele jaren is ingezet, neemt het aandeel bouwafval sterk toe. Soprema zal een industriële installatie bouwen voor de recyclage van 6000 ton bitumineuze membranen per jaar uit bouwafval (zowel snijafval van werven als sloopafval).

3)  Afvalverwerkers Bionerga en Renewi hebben de joint venture NEWCO opgericht. Het doel: de selectieve inzameling en recyclage van luiers en incontinentiemateriaal opstarten en verder ontwikkelen. De partners zullen een verwerkingsinstallatie bouwen waar ze in eerste instantie de ingezamelde kunststoffen recycleren door middel van thermische drukhydrolyse.

4)  Bioterra ontwikkelde een unieke menginstallatie die 120 000 ton fijn zand kan verwerken in specifieke zandmengsels voor de productie van beton en chape om zo primair zand te vervangen. Een tweede installatie zal 30.000 ton steenachtige fractie verder opzuiveren tot granulaten voor de bouwsector en zo het bestaand probleem van een te hoog glasgehalte aanpakken.

5) Het PIRIPAR-project van Unilin omvat een heel ecosysteem om pir-afval (polyisocyanuraat) in te zamelen en te recycleren tot een nieuw product: decoratieve panelen. De nieuwe bouwpanelen kunnen op hun beurt gerecycleerd en hergebruikt worden voor dezelfde toepassing. In eerste instantie ligt de focus op werfafval, maar dit groeit gradueel naar werf en sloopafval en een verwerkingscapaciteit voor 8000 ton pir-afval.

6)  JBF Global Europe (JBFGE) is een van de tien grootste producenten van pet ter wereld. Op zijn site in Laakdal investeert het in een nieuw recyclageproces. Zo wil JBFGE een grotere productiecapaciteit (120-126.000 ton post-consumer pet-flakes) en hoger recyclageaandeel bereiken. Doel is een food grade recyclaat met een recycled content van 60 tot 100%.

7)  Recyclagebedrijf RAFF Plastics heeft een proces uitgewerkt om lichtgewicht polypropyleen (PP) uit bigbags te recycleren tot granulaat voor de Vlaamse vezelindustrie. Bigbags worden nu vooral uitgevoerd worden buiten Europa. Het streefdoel is om per jaar ongeveer 10 000 ton lichte polypropyleen te recycleren.

8)  Met het SurePUre-project heeft Triple Helix Maas nieuwe recyclagetechnieken ontwikkeld om vaste en flexibele PU’s via chemische processen te herleiden tot de basiscomponenten. Triple Helix Maas zal die processen toepassen in een nieuwe depolymerisatie-fabriek in het Antwerpse havengebied. Die zal op jaarbasis tot 30 000 ton PU-afval kunnen verwerken.
 

Recyclagehub

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
recyclagehub@ovam.be