Vlaanderen als recyclagehub

Uitbetaling subsidie


Uitbetaling

U moet de aanvragen tot uitbetaling indienen binnen zes maanden na het beëindigen van de investeringen. De subsidie zal worden gestort op het rekeningnummer dat u opgeeft bij de subsidieaanvraag.

De subsidie wordt aan de onderneming uitbetaald in drie schijven: 

Schijf 1

30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie, op voorwaarde dat de onderneming de volgende twee voorwaarden vervult: 

  • de onderneming vraagt de uitbetaling van de schijf aan 

  • de onderneming heeft de milieu-investeringen voor 30% uitgevoerd 

Schijf 2

30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie, op voorwaarde dat de onderneming de volgende twee voorwaarden vervult: 

  • de onderneming vraagt de uitbetaling van de schijf aan 

  • de onderneming heeft de milieu-investeringen voor 60% uitgevoerd 

Schijf 3

40% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie en na de beëindiging van de milieu-investeringen, op voorwaarde dat de onderneming de volgende vier voorwaarden vervult: 

  • de onderneming vraagt de uitbetaling van de schijf aan 

  • de onderneming heeft de milieu-investeringen volledig uitgevoerd en de milieu-investeringen worden in en door de onderneming geëxploiteerd 

  • de onderneming voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021 en de uitvoeringsbesluiten 

  • De onderneming vult de verklaring op erewoord in en voegt bewijsstukken toe zoals bepaald in de uitbetalingsmodaliteiten 

Hier kan u het sjabloon vinden om de uitbetaling aan te vragen.

U kan alle vervolgstappen en voorwaarden waaraan u moet voldoen na goedkeuring van uw projecten, nalezen in de handleiding

Recyclagehub

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
recyclagehub@ovam.be