Vlaanderen als recyclagehub

Opvolging gesubsidieerde projecten


Projecten die subsidie ontvangen moeten viermaandelijks een tussentijdse rapportage over de voortgang van het project aan de OVAM bezorgen: telkens tegen 1 maart, 1 juli en 1 november tot einde projectduur.
Hier kan u het sjabloon vinden om de voortgang van uw investeringsproject te rapporteren aan de OVAM.

Belangrijk in de uitvoering van uw project is dat u rekening houdt met de DNSH principes en de communicatieverplichtingen waaraan alle projecten die beroep doen op financiering uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF) gebonden zijn:

  • de steun van de RRF vermelden in alle communicatie- en voorlichtingsactiviteiten, met vermelding van het embleem van de EU en verwijzingen naar de EU en de RRF. Indien in gebruik met andere logo’s, dan moet het Europese Unie embleem even aanwezig als zichtbaar als de andere logo’s worden opgenomen. Meer informatie en het embleem is te vinden via de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
  • de projectdeelnemers informeren over de oorsprong van de RRF-financiering;
  • aanbrengen van een permanent informatiebord of een plaat voor door RRF gefinancierde infrastructuur- en/of bouwwerkzaamheden.

U kan alle vervolgstappen en voorwaarden waaraan u moet voldoen na goedkeuring van uw projecten nog eens nalezen in de handleiding.

Recyclagehub

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
recyclagehub@ovam.be