Ga terug

Raamcontracten lokale besturen

Nieuwsbericht · Mar 27, 2024 12:18:00 PM
themabeeld gezonde grond

Lokale besturen zijn onmisbaar om de doelstellingen van het bodembeleid te realiseren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor informatie over risicogronden en nemen concrete acties om de bodemkwaliteit te verbeteren. Daarom ondersteunt de OVAM lokale besturen bij het vervullen van die voorbeeldfunctie via raamcontracten. 

Raamwerk bodemonderzoek risicogronden 

Samen met de gemeenten heeft de OVAM alle gronden met een verhoogd risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Om te garanderen dat die risicogronden onderzocht worden, zijn in het Bodemdecreet verplichte onderzoeksmomenten ingebouwd.  

De OVAM stelt daarvoor een raamcontract bodemonderzoek ter beschikking voor lokale besturen. Naast de uitvoering van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken kan het contract ook gebruikt worden om plots ontdekte bodemverontreiniging te onderzoeken. Zo kunnen de lokale besturen er mee voor zorgen dat een vermoeden van verontreiniging sneller wordt uitgeklaard of de bron van verontreiniging wordt geïdentificeerd. 

Raamwerk bodemzorg 

Lokale besturen spelen ook een voortrekkersrol bij bodemzorgtrajecten. Initiatieven zoals tegelwippen, voedselbossen en wadi’s illustreren hoe ze concrete stappen zetten om de bodemkwaliteit te verbeteren en bodemverontreiniging tegen te gaan.  

Bij ontharden, vergroenen en ingrepen voor meer waterberging is het wel belangrijk om maximaal rekening te houden met het aanwezige bodemecosysteem want er kan (diffuse) verontreiniging of verontreiniging met lage concentraties aanwezig zijn. En ook al vormt die verontreiniging geen direct risico voor mens en milieu, dat kan bij veranderende omstandigheden wel het geval zijn.  Voor het beheer van de bodemverontreiniging bestaan mogelijk natuurgebaseerde oplossingen.  

Om de bodemzorg verder te stimuleren bij overheden, biedt de OVAM een raamcontract aan voor adviesverlening en begeleiding bij toepassing van natuurgebaseerde oplossingen en onthardingsprojecten op gronden in eigendom van overheden. Efficiënt en voordelig! 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140